Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas līgumu par Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas privilēģijām un imunitātēm

 

 

1. pants. 2000. gada 25. septembrī Hāgā parakstītais Latvijas Republikas un Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas līgums par Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas privilēģijām un imunitātēm (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 12. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to informē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________