Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13.nr.) grozījumus un izteikt 1.pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Kods

Apraksts

Papild-mērvienība

Pamatlikme,

%

MFN

likme,

%

0303 50 00 1

---reņģes (Clupea harengus membras)

-

0

0

0303 50 00 9

---pārējās

-

0

0

0303 60

-menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

     

0303 60 11 0

--Gadus morhua sugas

-

0

0

0303 60 19 0

--Gadus ogac sugas

-

0

0

0303 60 90 0

--Gadus macrocephalus sugas

-

0

0

0303 71 80 0

---brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

-

0

0