Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 2. lasījumam 5.04.2001

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””

(reģ. nr.715; dok.nr.2376)

likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

npk

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā ”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.;1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā ”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.;1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām

atzīstami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un līdz 1940.gada

17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji,

kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības

paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri tika represēti Latvijas

teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti Latvijas teritorijā, ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 21.augustam:

 

1.

 

 

2.

Deputāts M. Mitrofanovs

Aizstāt 2. panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas teritorija” ar vārdiem “bijušās PSRS teritorijā”.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā “(1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām

atzīstami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un līdz 1940.gada 17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā

saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzība paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti PSRS teritorijā, ja viņi šā likuma

1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 21.augustam:

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

4.pants.

(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas

visas tolaik nepilngadīgās personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai

koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, izņemot tās personas, kuras

bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

 

3.

Deputāts M. Mitrofanovs

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri tika ieslodzīti cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, vai citā nacistiskā režīma okupētā teritorijā, vai Vācijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”

Neatbalstīt

 

9.pants. Valsts nodrošina politiski represēto personu tiesību atjaunošanu civilo, ekonomisko un sociālo tiesību sfērā atbilstoši

likumam. Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām

tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, kā arī bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu

izmantošanā, nodokļu un nodevu maksāšanā.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāti A. Seile, M. Grīnblats, J. Dobelis, J. Gailis, V. Balodis, R. Jurdžs, A. Prēdele, P. Tabūns

Svītrot 9. panta otro teikumu un papildināt pantu pēc pirmā teikuma ar šādu tekstu:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētām personām tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, nodokļu un nodevu maksāšanā. Bezmaksas medicīniskā aprūpe un atvieglojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanai tiek segti no valsts gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 9.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, nodokļu un nodevu maksāšanā. Izmaksas, kas saistītas ar bezmaksas medicīnisko aprūpi un atvieglojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, tiek segtas no valsts pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1. Izteikt 9.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, nodokļu un nodevu maksāšanā. Izmaksas, kas saistītas ar bezmaksas medicīnisko aprūpi un atvieglojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, tiek segtas no valsts pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

 

11.pants. (1) Politiski represētās personas statusu piešķir vietējā

pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā.

(2) Iesniegto materiālu iepriekšējai izskatīšanai izveidojama komisija,

kurā iekļaujami politiski represēto personu sabiedrisko organizāciju

pārstāvji.

11. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcujā:

“(2)Personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

6.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt likumprojekta 11. panta otrajā daļā vārdu “Personām” ar vārdiem “Latvijas pilsoņiem”.

Atbalstīt

2. 11. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

   

7.

 

 

8.

Deputāts J. Vidiņš

Papildināt Pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“9. panta otrais teikums stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 9. pantā stājas spēkā 2002 gada 1. janvārī.”

 

Atbalstīt precizētā redakcijā.

Atbalstīt.

 

 

 

 

3.Papildināt Pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 9. pantā stājas spēkā 2002 gada 1. janvārī.”

 

 

 

 

 

 

 

2.lasījums

 

 

Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar likumdošanas aktiem politiski represētajām personām tiek garantēti atvieglojumi pensijas piešķiršanā, nodokļu un nodevu maksāšanā. Izmaksas, kas saistītas ar bezmaksas medicīnisko aprūpi un atvieglojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, tiek segtas no valsts pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.”

2. 11.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, politiski represētās personas statusu piešķir Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi likuma 9.pantā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”