9/8 -

9/8 -

.11.2000.

 

Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 22. novembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums ”Likumā par ostām” ” (Reģ.nr.7142) (dok.nr.2368) un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums “Likumā par ostām””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija;

a) Pašreiz spēkā esošā Likuma par ostām Pārejas noteikumu 6.punktā nav noteikts, kurām ostu pārvaldēm jāpārņem BO VAS Latvijas Jūras administrācija saistības, bet a/s Parekss banka piekrīt slēgt pārjaunojuma līgumus ar ostu pārvaldēm tikai tādā gadījumā, ja kredīta līgumi tiek nodrošināti ar valsts galvojumu. Savukārt Finansu ministrija nevar veikt izmaiņas galvojumā, ja likumā nav noteiktas konkrētas ostu pārvaldes, kurām jāpārņem BO VAS Latvija Jūras administrācija saistības.

b) Likumprojekts paredz izdarīt Pārejas noteikumu 6.punktā nepieciešamos grozījumus, norādot tajā konkrētas ostu pārvaldes. Balstoties uz šo grozījumu, Finansu ministram būtu tiesības izdarīt izmaiņas jau izsniegtajā galvojumā a/s Parekss banka par BO VAS Latvijas Jūras administrācijas saistībām.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības atīstību?

Ietekme uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

 

 

 

a) Likumprojekts nemainīs tautsaimniecības konkurētspēju;

b) Likumprojekts neietekmēs eksporta attīstību;

c) Likumprojekts neietekmēs nodarbinātību;

d) Likumprojekts neietekmēs investīciju pieplūdi;

e) Likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbību;

f) Likumprojekts neietekmēs vidi.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

a) Saistībā ar likumprojekta ieviešanu valsts budžetā nav prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) Likumprojekts budžeta ieņēmumus neietekmēs

c) Likumprojekts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) Atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

a) Likumprojekts nav saistīts ar saistībām pret Eiropas Savienību;

b) Likumprojekts nav saistīts ar atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām;

c) Likumprojekts nav saistīts ar atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) Likumprojekts nav saistīts ar citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;

b) kontroles nodrošinājums no indivīda puses.

 

a) Likumprojekts nemaina līdzšinējo likuma izpildi;

b) Likumprojekts nemaina kontroles nodrošinājumu no indivīda puses.

Ministrs A.Gorbunovs

 

18.10.2000., 10.00

369 vārdi

Lagzdons

7028154