Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts

“Grozījums “Likumā par ostām””

 

Izdarīt “Likumā par ostām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt pārejas noteikumu 6. punktā vārdus “attiecīgajām ostu pārvaldēm” ar vārdiem “Rīgas brīvostas pārvaldei un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei proporcionāli veiktajiem ieguldījumiem”.