Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju administratīvu palīdzību

 

 

1. pants. 2000. gada 5. jūlijā Tbilisi parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par abu valstu muitas administrāciju savstarpēju administratīvu palīdzību (turpmāk - Līgums)ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 19. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _______________.