Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

Par 1972. gada Starptautisko konvenciju par drošiem konteineriem un tās 1993. gada grozījumiem

 

 

1. pants. 1972. gada Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem (turpmāk - Konvencija) un tās 1993. gada grozījumi (turpmāk - Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Satiksmes ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

4. pants. Konvencija stājas spēkā tā VIII. pantā un Grozījumi - Konvencijas IX. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________