SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 14. februāra sēdē apsprieda likumprojekta “ Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā ” (reģ.Nr. 709 ) 3. lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija nolēma augstākminēto likumprojektu lūgt iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula 2.lasījumam uz 4 lapām.

 

Ar cieņu,

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā

( reģ. nr. 709 )

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

( ar redakcionāliem labojumiem )

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24. nr.; 1997, 2. nr.; 1998, 22. nr.; 1999, 24. nr.; 2000. 13. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24. nr.; 1997, 2. nr.; 1998, 22. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 13. nr.) šādus grozījumus:

7. pants. Valsts robežas josla

Lai nodrošinātu pienācīgu kārtību uz valsts robežas, gar to tiek noteikta robežas josla. Robežas josla ir noteikta platuma zemes josla, kas piegulst valsts robežai, un uz to attiecas valsts robežas režīms. Robežas joslu nosaka Ministru kabinets saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

1. Papildināt 7.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“ ( 2 ) Valsts robežas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. “

     

1. Papildināt 7.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“ ( 2 ) Valsts robežas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. “

9.pants. Gaisa kuģu un citu lidojošo objektu izlidošana un nolaišanās

(1) Gaisa kuģu un citu lidojošo objektu izlidošana no Latvijas Republikas un nolaišanās pēc ielidošanas Latvijas Republikā ir atļauta tikai starptautiskajiem lidojumiem paredzētajās lidostās un lidlaukos, kuros ir robežkontroles punkti. Izlidošanas un nolaišanās kārtību nosaka un groza Ministru kabinets un tam pakļautās institūcijas.

(2) Piespiedu nolaišanās gadījumos gaisa kuģi un citi lidojošie objekti drīkst nolaisties rezerves lidostās un lidlaukos, kuros nav robežkontroles

punktu.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas deputāts M. Lujāns:

Izteikt 9.panta ( 1 ) daļu šādā redakcijā:

“ Gaisa kuģu un citu lidojošo objektu izlidošana no Latvijas Republikas un nolaišanās pēc ielidošanas Latvijas Republikā ir atļauta tikai starptautiskajiem lidojumiem paredzētās lidostās, lidlaukos un nosēšanās laukumos, kuros ir robežkontroles punkti. Starptautiskajiem lidojumiem paredzēto lidostu, lidlauku un nosēšanās laukumu sarakstu, kā arī izlidošanas un nolaišanās kārtību apstiprina un groza Ministru kabinets un tam pakļautās institūcijas”.

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Valsts robežas kontrole

……………

Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets.

     

2. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets. “

13.pants. Robežkontroles punktu režīms

(1) Lai radītu un uzturētu nepieciešamos apstākļus robežkontroles un

robežpārejas punktu darbībai, kas ir saistīta ar personu,

transportlīdzekļu, kravu, preču un citu mantu laišanu pāri valsts robežai, robežkontroles un robežpārejas punktos tiek noteikts robežkontroles punktu

režīms, kas reglamentē kārtību, kādā šajās vietās var uzturēties un pārvietoties personas un transportlīdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicamas

citas darbības, kas saistītas ar personu, transportlīdzekļu, kravu, preču un citu mantu laišanu pāri valsts robežai.

(2) Robežsardze kopīgi ar muitas iestādēm robežkontroles punktos nosaka

telpas un teritorijas, kurās tiek veikta robežkontrole un muitas kontrole.

(3) Robežkontroles punktu režīms ir attiecināms uz visu transporta

iestādes (starptautiskās jūras ostas, starptautiskās lidostas, dzelzceļa

vai jūras pasažieru stacijas u.c.) teritoriju.

(4) Robežkontroles punktu režīma ievērošanu nodrošina Robežsardze kopīgi ar muitas iestāžu, starptautisko jūras ostu, lidostu, dzelzceļa vai jūras pasažieru staciju administrāciju, kā arī sadarbībā ar policiju un

Zemessardzi.

 

2.

LR Iekšlietu ministrs:

Papildināt 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Robežkontroles punktu režīmu nosaka Ministru kabinets. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

3. Papildināt 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Robežkontroles punktu režīmu nosaka Ministru kabinets.”