Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

(reģ.nr.709)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atb. kom. atzin.

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr; 2000, 13.nr.) grozījumu un papildināt 11. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

1.

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un redakcionāli precizēt ievaddaļu.

 

Pieņemts

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Valsts robežas josla

Lai nodrošinātu pienācīgu kārtību uz valsts robežas, gar to tiek noteikta robežas josla. Robežas josla ir noteikta platuma zemes josla, kas piegulst valsts robežai, un uz to attiecas valsts robežas režīms. Robežas joslu nosaka Ministru kabinets saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J. Dalbiņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

,,Papildināt 7. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts robežas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 7. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts robežas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība.”

11.pants. Valsts robežas kontrole

........................................

 

“(5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets.”

   

2. Papildināt 11. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets.”