2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada _____.novembrī

Nr.9/6 -

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 1.novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā” (reģ.nr.709) .

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Ar cieņu

 

 

 

 

Dz.Kudums

komisijas priekšsēdētājs