Iesniedz Juridiskā komisijas Likumprojekts izskatīšanai

 

 

 

 

 

Iesniedz Juridiskā komisijas Likumprojekts izskatīšanai

trešajā lasījumā

 

 

 

 

Otrajā lasījumā pieņemtajam

likumprojektam Kārtības ruļļa

95. pantā noteiktajā kārtībā

nevien priekšlikumus nav iesniedzis

 

 

 

Par zemes gabala nodošanu

Latviešu virsnieku apvienībai

(reģ.nr.707)

 

1.pants. Nodot Latviešu virsnieku apvienībai īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Rīgas rajona Carnikavas pagastā, apdzīvotajā vietā Gauja, Uzvaras ielā 7, 21088 kvadrātmetru platībā, kurš 1940.gada 20.jūlijā piederēja Virsnieku ģimeņu apvienībai un bija ierakstīts Rīgas–Valmieras zemesgrāmatu 24538.nodalījumā ar reģistra numuru 252F.

2.pants. Latviešu virsnieku apvienībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu.

3.pants. Ja Latviešu virsnieku apvienība beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Carnikavas pagasta padome nodod Latviešu virsnieku apvienībai šā likuma 1.pantā minēto zemes gabalu ar nodošanas–pieņemšanas aktu.