2001

 

2001. gada 16. janvārī Nr.9/3

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai’’ (reģ.Nr.707) izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

Likumprojekts

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai.

 

1.pants. Nodot Latviešu virsnieku apvienībai īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Rīgas rajona Carnikavas pagastā apdzīvotajā vietā Gauja 21088m2 platībā, kurš 1940.gada 20.jūlijā piederēja Virsnieku ģimeņu apvienībai un bija ierakstīts Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu 24538.nodalījumā ar reģistra numuru 252F.

2.pants. Latviešu virsnieku apvienībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustamo īpašumu. Ja Latviešu virsnieku apvienība izbeidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.