Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”

(reģ.nr. 703, dok.nr. 2322)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina atbalstīt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Vīzas izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības -ārvalstīs;

2) Pārvalde - Ministru kabineta noteiktajās Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas vietās un iekšzemē;

3) Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - iekšzemē.

1. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā.”

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

Tautas partija frakcija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu vai angļu valodās.”

Deputāti I.Birzniece, I.Geige, J.Vidiņš

Izslēgt 8.panta otrajā daļā vārdus “franču vai vācu”.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā, kā arī tās valsts valodā, kurā atrodas Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

1. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā, kā arī tās valsts valodā, kurā atrodas Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.”

30.pants. Lai saņemtu termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, personai jāiesniedz Pārvaldei Ministru kabineta noteiktie dokumenti.

2. Papildināt 30.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā.”

4.

 

 

 

 

 

5.

Tautas partija frakcija

Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt latviešu vai angļu valodās.”

Deputāti I.Birzniece, I.Geige, J.Vidiņš

Izslēgt 30.panta otrajā daļā vārdus “franču vai vācu”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2. Papildināt 30.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.