Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam (atzīts par steidzamu)

Grozījumi likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”

(reģ.nr. 703, dok.nr. 2322)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina atbalstīt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Vīzas izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības -ārvalstīs;

2) Pārvalde - Ministru kabineta noteiktajās Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas vietās un iekšzemē;

3) Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - iekšzemē.

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu vai vācu valodās.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte S.Dreimane

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu pēc vārda “krievu” ar vārdu “franču”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā.”

 

 

30.pants. Lai saņemtu termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, personai jāiesniedz Pārvaldei Ministru kabineta noteiktie dokumenti.

2. Papildināt 30.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu vai vācu valodās.”.

2.

 

 

 

 

3.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 30.panta otrajā daļā vārdu “uzturēšanās” ar vārdu “termiņuzturēšanās”

Deputāte S.Dreimane

Papildināt likumprojekta 30.panta otro daļu pēc vārda “krievu” ar vārdu “franču”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 30.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt latviešu, angļu, krievu, franču vai vācu valodā.”

   

4.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.