19

19. 10. 2000. 9/7 - 4 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šā gada 19. oktobra sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt likumprojektu “Grozījums likumā “Par arhīviem”” (reģ. nr. 702, dok. nr 2321) un lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā minētā likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā.

Cieņā,

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš

 

 

Grozījums likumā "Par arhīviem"

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991. 21. nr., Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993. 33. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "Kultūras ministrijas".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.