Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā "Par arhīviem"

 

 

Izdarīt likumā "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991. 21. nr., Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993. 33. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "Kultūras ministrijas".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.