LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 , Rīga, LV 1811 Latvija tālr. 708 7318, fakss 708 7317

____________________________________________________________________________________________________

Rīga

 

2000. gada 12. oktobrī

Nr.9/2-

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā šādu likumprojektu (2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes) izskatīšanu 1.lasījumā:

 1. Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Reģ. nr. 691);
 2. Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību (Reģ. nr. 692);
 3. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 693);
 4. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 694);
 5. Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Reģ. nr. 695);
 6. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Reģ. nr. 696);
 7. Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību” (Reģ. nr. 697);
 8. Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (Reģ. nr. 698);
 9. Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Reģ. nr. 699);
 10. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Reģ. nr. 700);
 11. Par valsts budžetu 2001. gadam (Reģ. nr. 690).

Komisija visus minētos likumprojektus izskatīja šā gada 10. oktobra sēdē un atbalstīja tos.

Komisija lūdz kā steidzamus izskatīt sekojošus likumprojektus:

 1. Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Reģ. nr. 691);
 2. Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību (Reģ. nr. 692);
 3. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 693);
 4. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 694);
 5. Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Reģ. nr. 695);
 6. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Reģ. nr. 696);
 7. Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību” (Reģ. nr. 697);
 8. Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (Reģ. nr. 698);
 9. Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Reģ. nr. 699);
 10. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Reģ. nr. 700).

Komisija lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut arī Saeimas lēmuma projekta “Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes otrajam lasījumam” izskatīšanu.

 

 

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts “Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes otrajam lasījumam”

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča