Likumprojekts

Likumprojekts

Par Starptautiskā valūtas fonda Vienošanās līguma

ceturto grozījumu

1.pants. Starptautiskā valūtas fonda Vienošanās līguma (turpmāk – Līgums) ceturtais grozījums (turpmāk – Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Grozījums stājas spēkā Līguma 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".