Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Līgums par starptautiskas organizācijas izveidošanu zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā ( EUROFISH )

 

 

1. pants. 2000. gada 23. maijā Kopenhāgenā parakstītais līgums par starptautiskas organizācijas izveidošanu zivsaimniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH) (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijas Republikā koordinē Zemkopības ministrija.

 

4. pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _______________.