Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.680)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās)

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša personas dokumenta -

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) Latvijas teritorijā -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

1. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

"186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez deklarētas pamatdzīvesvietas

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša dokumenta –

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez deklarētas pamatdzīvesvietas Latvijas teritorijā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

1. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

"186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez deklarētas pamatdzīvesvietas

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša dokumenta –

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez deklarētas pamatdzīvesvietas Latvijas teritorijā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

188.pants. Pieļaušana personām dzīvot bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā

Par pieļaušanu personām dzīvot bez derīgas pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) -

uzliek naudas sodu personai, kas atbild par pasu sistēmas noteikumu ievērošanu, līdz simt piecdesmit latiem.

2. Izslēgt 188.pantu.

     

2. Izslēgt 188.pantu.

 

3. Papildināt kodeksu ar 190.10 pantu šādā redakcijā:

"190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu ,dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm deklarējot

pamatdzīvesvietu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

3. Papildināt kodeksu ar 190.10 pantu šādā redakcijā:

"190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm deklarējot

pamatdzīvesvietu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā

daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2,

174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

4. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem "190.9 panta pirmajā daļā" ar skaitli "190.10".

     

4. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem "190.9 panta pirmajā daļā" ar skaitli "190.10".

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1

pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1

panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā un 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175.,

175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi

no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

 

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”.

Atbalstīt.

5. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.