Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

reģ. nr. 679

 

 

Grozījums likumā

“Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51 nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 3. pantā vārdus “nepārkāpjot likumdošanas aktus par pierakstīšanos un imigrāciju, kā arī citus likumdošanas aktus” ar vārdiem “likumos noteiktajā kārtībā”.