Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

reģ. nr. 679

Grozījums likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”

Likuma “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” attiecīgā panta redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 2276)

 

nr

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51 nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.) grozījumu un

 

 

1.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt likumprojekta tekstu un izteikt to šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51 nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.) šādu grozījumu:

 

 

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51 nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.) šādu grozījumu:

3. pants. Privatizācijas subjekts ir dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs, kurš pilnīgi vai daļēji nomaksājis paju par viņam lietošanā nodoto dzīvokli un kurš uzņemts par dzīvokļa celtniecības kooperatīva biedru, nepārkāpjot likumdošanas aktus par pierakstīšanos un imigrāciju, kā arī citus likumdošanas aktus.

aizstāt 3. pantā vārdus “nepārkāpjot likumdošanas aktus par pierakstīšanos un imigrāciju, kā arī citus likumdošanas aktus” ar vārdiem “likumos noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

Aizstāt 3. pantā vārdus “nepārkāpjot likumdošanas aktus par pierakstīšanos un imigrāciju, kā arī citus likumdošanas aktus” ar vārdiem “likumos noteiktajā kārtībā”.

 

 

Aizstāt 3. pantā vārdus “nepārkāpjot likumdošanas aktus par pierakstīšanos un imigrāciju, kā arī citus likumdošanas aktus” ar vārdiem “likumos noteiktajā kārtībā”.

 

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta tekstā noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

Atbalstīt

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš