Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts aizsardzības finansēšanas likums” (reģ

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts aizsardzības finansēšanas likums” (reģ.nr. 678) izskatīšanai 3.lasījumā

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

1.

 

 

2.

 

Deputāts J.Pliners

Aizstāt 1.panta tekstā ciparus “2003.gadam” ar cipariem “2006.gadam”.

Deputāts A.Kalniņš

1.pantā aiz vārdiem “valsts aizsardzībai,” papildināt ar vārdiem “robežapsardzei (ieskaitot robežbūvju celtniecību),” un pēdējā palīgteikumā svītrot vārdus “ārpolitikas un”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2002.gadā – 1,75 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

2) 2003.gadā – 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts J.Pliners

Svītrot 2.panta pirmo un otro punktu un to vietā pieņemt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) 2006.gadā – 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta”.

Deputāts J.Lagzdiņš

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu 2003. gadam, paredz finansējumu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO, ne mazāk kā 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta.”

Deputāts A.Kalniņš

2.pantā aiz vārdiem “valsts aizsardzībai,” papildināt ar vārdiem “robežapsardzei (ieskaitot robežbūvju celtniecību),”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2002.gadā – 1,75 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

2) 2003.gadā – 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

 

 

6.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt likumprojektu ar 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz Aizsardzības ministrijā esošo celtņu, būvju, objektu u.c. materiālo vērtību uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamos līdzekļus. Tas attiecas arī uz tiem objektiem, kuri netiek apsaimniekoti, bet var tikt izmantoti, t.i., bijušie lidlauki, noliktavas, pretgaisa patversmes, radioteleskopi, radioraidītāju stacijas, citas pazemes un virszemes celtnes.”

Neatbalstīt

 
 

7.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt likumprojektu ar 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants

Katru gadu izdevumos valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO iekļauj:

 1. 1,75% no autoceļu būves un uzturēšanas izdevumiem.
 2. 1,75% no BO VAS "Valsts informācijas tīkla aģentūra" uzturēšanas izdevumiem.
 3. 1,75% no Iekšlietu ministrijas sakaru un informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem.
 4. 1,75% no valsts policijas uzturēšanas izdevumiem.
 5. 1,75% no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturēšanas izdevumiem.
 6. 1,75% no Latvijas Policijas akadēmijas apmācību programmu nodrošināšanas izdevumiem.
 7. 1,75% no jauniešu apmācības sistēmas – planieristi, lidotāji, izpletņlēcēji, ūdenslīdēji, autovadītāji, radisti, kā arī citas specialitātes - izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem.
 8. 1,75% no valsts robežas būves un robežsardzes uzturēšanas izdevumiem.
 9. 1,75% no vidējās un augstākās tehniskās, medicīniskās apmācības sistēmas uzturēšanas izdevumiem.
 10. 1,75% no Latvijas Jūras akadēmijas apmācību programmu nodrošināšanas izdevumiem.
 11. 1,75% no veterinārmedicīnas apmācību sistēmas uzturēšanas izdevumiem.
 12. 1,75% no Latvijas ostu uzturēšanas izdevumiem.
 13. 1,75% no Latvijas lidostu infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem.
 14. 1,75% no hidrometerioloģiskās sistēmas uzturēšanas izdevumiem.
 15. 1,75% no valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas dienestu uzturēšanas izdevumiem.
 16. 1,75% no radio un televīzijas uzturēšanas izdevumiem.
 17. 1,75% no valsts dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem.
 18. 1,75% no tiltu un citu hidrotehnisko būvju uzturēšanas izdevumiem.
 19. Valsts rezervju – pārtika, apģērbi, medikamenti, celtniecības materiāli, metāli, degviela, smērvielas, pagaidu būves u.c. materiāli – uzturēšanas izdevumiem.
 20. Apkopotajā dokumentā iekļaut arī “Par valsts budžetu 2001.gadam” 18.pielikumu.”.

Neatbalstīt

 
 

8.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt likumprojektu ar 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Aizsardzības ministrijas pasūtījumi vai projekti, kas pārsniedz Ls 5 000, tiek apstiprināti LR Nacionālajā drošības padomē.”.

Neatbalstīt

 
 

9.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt likumprojektu ar 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants

Kopējo Aizsardzības ministrijas līdzekļu ikgadējo izlietojumu kontrolē LR Valsts kontrole un Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija.”.

Neatbalstīt