Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts aizsardzības finansēšanas likums” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts aizsardzības finansēšanas likums” (reģ.nr. 678) izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

     

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2001.gadā – 1,31 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

2) 2002.gadā – 1,75 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

3) 2003.gadā – 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

1.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 2.panta 1.punktu, mainot pārējo punktu numerāciju.

Atbalstīt

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2002.gadā – 1,75 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

2) 2003.gadā – 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

 

2.

Deputāts L.Bojārs

Ierosinu papildināt likumprojektu ar jaunu pantu sekojošā redakcijā:

“3.pants

(1) Katru gadu aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO finansējuma aprēķinā jāiekļauj:

 1. Aizsardzības ministrijā esošo celtņu, būvju, objektu u.c. materiālo vērtību uzturēšanas izdevumi. Tas attiecas arī uz tiem objektiem, kuri netiek apsaimniekoti, bet var tikt izmantoti, t.i., bijušie lidlauki, noliktavas, pretgaisa patversmes, radioteleskopi, radioraidītāju stacijas, citas pazemes un virszemes celtnes.
 2. Autoceļu pilnveidošana, uzturēšana un remonts.
 3. Jaunu autoceļu būvniecība.
 4. Dzelzceļu sistēmas uzturēšana, atjaunošana.
 5. Tiltu u.c. hidrotehnisko būvju uzturēšana, remonts, jaunbūve.
 6. Telekomunikāciju sistēmu uzturēšana remonts, pilnveidošana, jaunu sistēmu izveidošana.
 7. Televīzijas un radio izmantošana steidzamai masu informācijas nodošanai.
 8. Civilo būvju iesaistīšana valsts aizsardzības sistēmā.
 9. Latvijas jūras ostu – Rīgas, Ventspils, Liepājas – izmantošana aizsardzības sistēmā, to pilnveidošana, uzturēšana, remontdarbi.
 10. Latvijas mazo ostu sistēmu uzturēšana.
 11. Latvijas lidlauku un ar saistīto sistēmu sakārtošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
 12. LR Gaisa satiksmes vadības sistēmas un tehnisko objektu izmantošana, sakārtošana un pilnveidošana.
 13. Inženiertehnisko darbinieku divpusīga sagatavošana un izmantošana, t.i., militārām un civilām vajadzībām.
 14. Autotransporta un sanitārā transporta izmantošana krīzes situācijās.
 15. Valsts robežbūvju celtniecība, uzturēšana, ekspluatācija.
 16. Rūpniecisko uzņēmumu pārorientācija nepieciešamības gadījumā.
 17. Iekšlietu ministrijas mācību iestāžu, karaspēka daļu un darbinieku apmācība.
 18. Izveidot jauniešu apmācības sistēmu – planieristi, lidotāji, izpletņlēcēji, ūdenslīdēji, autovadītāji, radisti, kā arī citas specialitātes.
 19. Vidējo un augstāko mācību iestāžu studentu apmācība sekojošās specialitātēs – medicīnas darbinieki, aviācijas speciālisti, ceļu un dzelzceļu speciālisti, kā ritošā sastāva, tā arī sistēmu darbinieki, radio un TV speciālisti.
 20. Jaunatnes fiziskā sagatavošana.
 21. Latvijas hidrometerioloģiskās sistēmas izmantošana, funkciju pilnveidošana.
 22. Astronomijas sistēmu uzturēšana, funkciju pilnveidošana.
 23. Valsts rezerves – pārtika, apģērbi, medikamenti, celtniecības materiāli, metāli, degviela, smērvielas, pagaidu būves u.c. materiāli.

24) Apkopotajā dokumentā iekļaut arī “Par valsts budžetu 2001.gadam” 18.pielikumu.

(2) Aizsardzības ministrijas pasūtījumi vai projekti, kas pārsniedz Ls 5 000, tiek apstiprināti LR Nacionālajā drošības padomē.

(3) Kopējo Aizsardzības ministrijas līdzekļu ikgadējo izlietojumu kontrolē LR Valsts kontrole un Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija.”

Neatbalstīt