Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ. nr. 677)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

 

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr. 15, 2000, nr.12, 2000, nr.13) šādus grozījumus:

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr. 15, 2000, nr.12, 2000, nr.13) šādus grozījumus:

198.pants. Mantisku labumu neatļauta pieņemšana

 

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu apzināti

prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas pilnvarota tāda pati persona personiski vai ar starpniekiem

par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu mantiskā labuma devēja

interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas

sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju:

“Izteikt 198.panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpniekiem par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās un piesolītās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai.””

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

1. Izteikt 198.panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpniekiem par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās un piesolītās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai”.

199.pants. Komerciālā uzpirkšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu nodošanu personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas atbildīgam darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai tādai pašai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību mantiskā labuma devēja interesēs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

 

 

1. Papildināt 199. panta pirmo daļu aiz vārdiem "citāda rakstura labumu" ar vārdiem "piedāvāšanu, solīšanu vai".

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 199.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

 

 

 

Pieņemt

 

 

2. Izteikt 199.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

316.pants. Valsts amatpersonas jēdziens

(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī

ikviena persona, kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.

(2) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru

kabineta locekļi, kā arī Saeimas un Ministru kabineta ievēlētās, ieceltās

vai apstiprinātās valsts institūciju amatpersonas, pašvaldību vadītāji,

viņu vietnieki un izpilddirektori uzskatāmi par valsts amatpersonām, kas

ieņem atbildīgu stāvokli.

2. Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts attiecīgs statuss."

3.

 

 

4.

Juridiskā komisija:

Izslēgt likumprojekta otro pantu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts amatpersonas ir personas, kas ieceltas, ievēlētas vai apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī citās to izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības patstāvīgi vai kā koleģiālas lēmējinstitūcijas loceklim pieņemt lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras neatrodas lēmuma pieņēmēja tiešā vai netiešā pakļautībā, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.”

Noraidīt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts amatpersonas ir personas, kas ieceltas, ievēlētas vai apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī citās to izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības patstāvīgi vai kā koleģiālas lēmējinstitūcijas loceklim pieņemt lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras neatrodas lēmuma pieņēmēja tiešā vai netiešā pakļautībā, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.”

 

3. Papildināt 316. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecībā uz šā likuma 320., 321., 322. un 323. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas tiek uzskatītas par valsts amatpersonām. Par ārvalstu amatpersonām uzskatāmas personas, kurām amatpersonas statuss noteikts saskaņā ar tās valsts nacionālajiem likumiem, kurā attiecīgā persona veic valsts amatpersonas funkcijas."

5.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 316. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas attiecībā uz šī likuma 320., 321., 322., 323. un 326.1 pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem”.

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

4. Papildināt 316. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas attiecībā uz šī likuma 320., 321., 322., 323. un 326.1 pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem”.

. 320.pants. Kukuļņemšana

(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai

citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi

valsts amatpersona personiski vai ar starpnieku par kādas darbības

izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs, izmantojot savu

dienesta stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot

mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 320. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku pieņemšanu vai par kukuļa piedāvājuma un piesolījuma akceptēšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona personiski vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 320.panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai piesolītāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli.”

Juridiskā komisija:

Aizstāt 320. pantā vārdu “akceptēšanu” ar vārdu “pieņemšanu”.

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt AIeK redakcijā

 

 

5. Izteikt 320.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai piesolītāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli,

 

 

 

 

- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

323.pants. Kukuļdošana

(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda

rakstura labumu nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai,

lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu

darbību kukuļdevēja interesēs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās

izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem,

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

5. Izteikt 323.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, solīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja, solītāja, kukuļdevēja vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem."

8.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 323. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja, piesolītāja, kukuļdevēja vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

Pieņemt

 

6. Izteikt 323. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja, piesolītāja, kukuļdevēja vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

324.pants. Kukuļdevēja un kukuļošanas starpnieka atbrīvošana no kriminālatbildības

(1) Personu, kas devusi kukuli, atbrīvo no kriminālatbildības, ja

kukulis šai personai izspiests vai ja tā pēc kukuļa došanas labprātīgi paziņo par notikušo.

6. Papildināt 324. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi vai solījusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.

 

     

7. Papildināt 324. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi vai solījusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.”

   

9.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt ar 326.1 pantu šādā redakcijā:

“326.1pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai došanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, tā piedāvājuma vai piesolījuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

 

 

 

Pieņemt

 

 

8. Papildināt ar 326.1 pantu šādā redakcijā:

“326.1pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai došanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, tā piedāvājuma vai piesolījuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.