2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada ____ decembrī

Nr.9/6 -

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā kārtējā komisijas sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.677) 1.lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Ar cieņu

 

 

 

 

Dz.Kudums

komisijas priekšsēdētājs