Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

 1. Papildināt 199.panta pirmo daļu aiz vārdiem "citāda rakstura labumu" ar vārdiem "piedāvāšanu, solīšanu vai".

2. Izteikt 316.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts attiecīgs statuss."

3. Papildināt 316.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecībā uz šā likuma 320., 321., 322. un 323.pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas tiek uzskatītas par valsts amatpersonām. Par ārvalstu amatpersonām uzskatāmas personas, kurām amatpersonas statuss noteikts saskaņā ar tās valsts nacionālajiem likumiem, kurā attiecīgā persona veic valsts amatpersonas funkcijas."

4. Izteikt 320.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku pieņemšanu vai par kukuļa piedāvājuma un piesolījuma akceptēšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona personiski vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

5. Izteikt 323.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, solīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja, solītāja, kukuļdevēja vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem."

6. Papildināt 324.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi vai solījusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo."

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Krimināllikumā“

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
 1. pašreizējās situācijas apraksts;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta nepieciešamības pamatojums.

 

 

Latvija ir parakstījusi Eiropas padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju 1999. gada 27. janvārī. Sagatavots likumprojekts konvencijas ratifikācijai.

Patreiz Krimināllikums paredz atbildību nacionālajām valsts amatpersonām (KL 316.p.) par kukuļošanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

Kukuļošanas definīcijas neatbilst gan šīs konvencijas, gan Eiropas Savienības prasībām, uz ko tika arī norādīts Eiropas Komisijas progresa ziņojumā par Latviju.

Korupcijas novēršanas likumā un Krimināllikumā dotās valsts amatpersonu definīcijas precīzi neatbilst viena otrai, un līdz ar to tiek apgrūtināta šo normu piemērošana

Atbilstoši Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijā noteiktajam atbildība par koruptīvām darbībām nosakāma ne tikai nacionālajām valsts amatpersonām, bet arī ārvalstu amatpersonām, starptautisko organizāciju amatpersonām, starptautisko parlamentāro asambleju locekļiem un starptautisko tiesu tiesnešiem.

Atbilstoši konvencijai nepieciešams precizēt kukuļošanas (gan privātā, gan publiskā sektorā) definīcijas, nosakot, ka sodāma ir arī kukuļa piedāvāšana un solīšana, kā arī to, ka arī citas personas ne tikai kukuļdevēja interesēs dots kukulis ir sodāma darbība.

Nepieciešams saskaņot Krimināllikumā doto amatpersonas definīciju ar Korupcijas novēršanas likuma amatpersonas definīciju.

Nepieciešams novērsts trūkumus, par kuriem norādīts Eiropas Komisijas progresa ziņojumā par Latviju.

 1. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Projekta ietekme uz:

 1. konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. apkārtējo vidi.

 

 

 

 

Ieviešot Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas prasības Krimināllikumā un tās piemērojot, ietekme uz tautsaimniecību ir pozitīva, jo konvencija regulē arī jautājumus par korupciju privātsektorā un tieši korupcija privātsektorā ir viens no iemesliem, kas nelikumīgi ietekmē konkurētspēju.

 

 

 

 

 1. Kā likumprojekts var ietekmēt valsts budžetu?
 1. vai esošā valsts budžetā nepieciešami neparedzēti izdevumi;
 2. vai tiks samazināti valsts ieņēmumi;
 3. vai likums palielinās budžeta izdevumus nākotnē

 

 

 

Valsts budžets netiek ietekmēts.

 

 

 

 

 

 1. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

a) kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

 

 

 

 

Ievērojot to, ka grozījumi Krimināllikumā tiek izdarīti atbilstoši Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijai, šie grozījumi spēkā esošo tiesību normu sistēmu citādi neietekmēs.

 1. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām;
 3. atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju.

 

 

 

 

 

Likums atbilst Latvijas Republikas ārpolitikas vienai no prioritātēm - integrācijai Eiropas Savienībā.

 

Projekts atbilst Eiropas Kopienas tiesību kopojuma “acquis” prasībām korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. iecerētā likuma kontrole no valsts puses;
 2. vai likums paredz tiesību deleģēšanu citai institūcijai;
 3. kā tiks nodrošināta indivīda kontrole;

 

 

 

Likuma izpildi veiks attiecīgās tiesību aizsardzības iestādes, kas izmeklē un izskata lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, t.i., Valsts policija, VID, Prokuratūra, tiesa.