Likumprojekts izskatīšanai komisijas sēdē 14

Likumprojekts izskatīšanai komisijas sēdē 14.12.00.

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu

tiesisko stāvokli un pensijām” (reģ.nr.676)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 12. nr.) šādu grozījumu:

       

1.pants. Par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja "par" 1990.gada 4.maija deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu", piešķirams šajā likumā noteiktais

tiesiskais stāvoklis un speciāla valsts pensija.

 

1.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt likuma 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja “par” 1990. gada 4. maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” vai 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, kā arī tiem Saeimas deputātiem, kuri ar savu parakstu apliecināja Latvijas Republikas Satversmes atjaunošanu spēkā pilnā apjomā, piešķirams šajā likumā noteiktais tiesiskais stāvoklis un speciāla valsts pensija.”

Neatbalstīt.

 

5.pants. (1) Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem, sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums "Par valsts pensijām", ir tiesības saņemt speciālu valsts pensiju 80 procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas.

(2) Speciālo valsts pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

1. Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārda “deputātiem” ar vārdiem “kļūstot par invalīdiem vai”.

       
 

2. Papildināt likumu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Attiecināt šā likuma noteikumus arī uz Latvijas Republikas Augstākās padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas deputātu A.Berķi, kura deputāta mandāts apstiprināts 1991. gada 22. augustā.”

2.

/Juridiskā komisija/

Izlēgt 9.pantā vārdus “Latvijas Tautas frontes frakcijas”.

Atbalstīt.

2. Papildināt likumu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Attiecināt šā likuma noteikumus arī uz Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu A.Berķi, kura deputāta mandāts apstiprināts 1991. gada 22. augustā.”

 

3. Papildināt likumu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Šā likuma 9. pantā minētajai personai par tās statusu izdara attiecīgu ierakstu šā likuma 2. pantā minētajā apliecībā.”