Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu

tiesisko stāvokli un pensijām” (reģ.nr.676)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 12. nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 12. nr.) šādu grozījumu:

 

5.pants. (1) Šā likuma 1.pantā minētajiem deputātiem, sasniedzot

vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums "Par valsts

pensijām", ir tiesības saņemt speciālu valsts pensiju 80 procentu apmērā

no Saeimas deputāta mēnešalgas.

(2) Speciālo valsts pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem,

kuri piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

1. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Invaliditātes pensijas saņēmējiem ir tiesības speciālo valsts pensiju saņemt pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

/Labklājības ministra A.Požarnova priekšlikums/

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma 1. pantā minētajiem deputātiem, kļūstot par I vai II grupas invalīdiem, vai sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums “Par valsts pensijām”, ir tiesības saņemt speciālu valsts pensiju 80 procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārda “deputātiem” ar vārdiem “kļūstot par invalīdiem vai”.

Atbalstīts daļēji (iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1. Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārda “deputātiem” ar vārdiem “kļūstot par invalīdiem vai”.

 

   

3.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt likumu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Attiecināt šā likuma noteikumus arī uz Latvijas Republikas Augstākās padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas deputātu A.Berķi, kura deputāta mandāts apstiprināts 1991. gada 22. augustā.”

 

2. Papildināt likumu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Attiecināt šā likuma noteikumus arī uz Latvijas Republikas Augstākās padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas deputātu A.Berķi, kura deputāta mandāts apstiprināts 1991. gada 22. augustā.”

   

4.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt likumu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Šā likuma 9. pantā minētai personai par tās statusu izdara attiecīgu ierakstu šī likuma 2. pantā minētajā apliecībā.”

Atbalstīt.

3. Papildināt likumu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Šā likuma 9. pantā minētajai personai par tās statusu izdara attiecīgu ierakstu šā likuma 2. pantā minētajā apliecībā.”