Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 3. oktobra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām”” (reģ.nr.676) un nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Pielikumā: anotācija uz 2. lapām.

 

Komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām””

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1999. gada 29. Aprīlī Saeima pieņēma likumu “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām”. Diemžēl ar šā likuma pieņemšanu radusies atšķirība to Augstākās Padomes personu statusā, kas saņem invaliditātes pensiju.

Likumprojekts sagatavots, lai novērstu radušos situāciju, kas šos deputātus nostādīja neizdevīgākā stāvoklī un lai sniegtu materiālu palīdzību tiem Augstākās Padomes deputātiem, kuriem pienākas invaliditātes pensija.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Iespējamā ietekme uz valsts budžetu ir maznozīmīga un praktiski iekļaujas valsts budžeta iespējās.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.

 

Silvija Dreimane