Projekts

Projekts

 

“Grozījums likumā

“Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām””

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” šādu grozījumu:

Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Invaliditātes pensijas saņēmējiem ir tiesības speciālo valsts pensiju saņemt pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas.