2000

 

 

 

 

 

 

2000.gada 20. septembrī

Saeimas Prezidijam

Likumprojekts

Grozījumi

Krimināllikumā

Izdarīt likumā “Krimināllikums” grozījumus:

1. papildināt 49. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.”

2. izteikt 251. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem.”

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.”

Šā paša panta 3. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem.”

3. izteikt 252. panta 3. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem.”

4. izteikt 253. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem”

Šā paša panta 3. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no divpadsmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

Šā paša panta 4. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

5. izteikt 255. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz pieciem gadiem.”

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

6. izteikt 256. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz četriem gadiem.”

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no pieciem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu.”

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Krimināllikumā”

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi likumā ir nepieciešami lai risinātu mūsdienu Latvijā aktuālas problēmas ar narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos , realizēšanu , glabāšanu un ierobežotu narkotiku izplatīšanu Latvijā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu.

4. Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.