Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Detektīvdarbības likums

(Reģ.nr.672)

 

 

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

ar redakcionāliem labojumiem

3.lasījumam

1

 

3

4

1

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt detektīvdarbības kā īpaša komercdarbības veida tiesisko pamatu, kā arī noteikt detektīvdarbības subjektu loku, reglamentēt to tiesības un pienākumus.

     

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt detektīvdarbības kā īpaša komercdarbības veida tiesisko pamatu un subjektu loku, reglamentēt to tiesības un pienākumus.

2.pants. (1) Detektīvdarbība ir šajā likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk - detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk - detektīvs) pakalpojumi, kurus, pamatojoties uz līgumu, fiziskai vai juridiskai personai sniedz tās likumīgo tiesību vai interešu aizsardzībai.

(2) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:

1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;

2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;

3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;

4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;

5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;

6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas, vākt ziņas par personas maksātspēju;

7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;

8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

2.panta pirmo daļu pēc vārda “personai “ izteikt šādā redakcijā “ sniedz tās likumīgo tiesību un interešu aizsardzībai “.

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka:

Izslēgt likumprojekta 2.panta otrās daļas 8.punktā pēc vārda “ nozaudēto “ vārdus “ vai prettiesiski atsavināto “.

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka:

Papildināt likumprojekta 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Detektīvdarbības pakalpojumus, kuri ir saistīti ar informācijas iegūšanu krimināllietās, jāsaskaņo ar procesa virzītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīga krimināllieta “.

Aizsardzības un iekšlietu komisija :

Papildināt likumprojekta 2.pantu ar trešo (3) daļu šādā redakcijā:

“ ( 3 ) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu un tiek veikti šā panta pirmajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai.”

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

2.pants. (1) Detektīvdarbība ir šajā likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk - detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk - detektīvs) pakalpojumi, kuri, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai vai juridiskajai personai tiek sniegti, lai aizsargātu tās likumīgās tiesības un intereses.

(2) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:

1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;

2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;

3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;

4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;

5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;

6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;

7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;

8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

( 3 ) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu un kalpo šā panta pirmajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai.

3.pants. (1) Detektīvdarbību var uzsākt:

1) detektīvsabiedrība – pēc speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- licence) saņemšanas;

2) detektīvs – pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- sertifikāts) saņemšanas.

(2) Licenci un sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Ministru kabinets nosaka licences un sertifikāta izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.

     

3.pants. (1) Detektīvdarbību var uzsākt:

1) detektīvsabiedrība – pēc speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- licence) saņemšanas;

2) detektīvs – pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- sertifikāts) saņemšanas.

(2) Licenci un sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Ministru kabinets nosaka licences un sertifikāta izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.

4.pants. Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis un nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemti darbā sertificēti detektīvi.

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 4.pantā vārdus “ tīšu noziedzīgu nodarījumu ” ar vārdiem “tīša noziedzīga nodarījuma “.

 

 

 

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš:

Aizstāt 4.pantā vārdus “ tīšu noziedzīgu nodarījumu “ ar vārdiem “tīša noziedzīga nodarījuma ”.

 

 

LR 7.Saeimas deputāts J.Sokolovskis:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“ 4.pants Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis un nav sodīts par tīšu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas ), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens sertificēts detektīvs ”.

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Likumprojekta 4.pantu izteikt šādā redakcijā:

“ 4.pants. Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis, kura valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un kurš likumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas ), neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu, un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens sertificēts detektīvs.”

Saeimas deputāts E.Inkēns:

Izteikt likuma 4.pantu sekojošā redakcijā:

“ Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš likumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu, un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens sertificēts detektīvs.”

 

Saeimas deputāts B.Cilevičs:

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis un nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemti darbā sertificēti detektīvi.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

4.pants. Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kurā:

1) tās vadītājs ir Latvijas pilsonis, kura valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un kurš likumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas ), neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu, un

2) detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens sertificēts detektīvs.

 

5.pants.

(1) Licenci detektīvdarbībai aizliegts izsniegt detektīvsabiedrībām:

1) kurās vēlētos amatos strādā personas, par kurām Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie organizētās noziedzības grupējumiem, nelikumīgiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu

(2) Licenci atkārtoti izsniegt aizliegts, ja licence anulēta šā likuma 7.panta 1.punktā minēto motīvu dēļ

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

Saeimas deputāts J.Dobelis:

5.panta ( 1 ) daļas 1) punkta pirmajā rindkopā izslēgt vārdus “ vēlētos amatos “.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Grozīt 5.panta pirmās daļas redakciju, izslēdzot 1) punkta numerāciju, jo pirmās daļas tekstā vairāk apakšpunktu nav.

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš: Vērš uzmanību uz to, ka 5.pantā precizējama tā numerācija.

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Papildināt likumprojekta 5.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “rīcībā ir” ar vārdiem “atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem pārbaudītās.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija :

Piektā panta pirmo ( 1 ) daļu izteikt šādā redakcijā:

( 1 ) Licenci detektīvdarbībai aizliegts izsniegt detektīvsabiedrībām, kurās amatus pārvaldes institūcijās ieņem personas, par kurām Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir likumā noteiktajā kārtībā iegūtas un pārbaudītas ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, politiskajām partijām vai sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām vai kustībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad tā ir apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību organizētās noziedzības grupām.

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt komisijas precizētā redakcijā

 

 

Pieņemt

5.pants. ( 1 ) Licenci aizliegts izsniegt detektīvsabiedrībām, kurās amatus pārvaldes institūcijās ieņem personas, par kurām Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir likumā noteiktajā kārtībā iegūtas un pārbaudītas ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, politiskajām partijām vai sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām vai kustībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad tā ir apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību pie organizētās noziedzības grupām.

(2) Licenci atkārtoti izsniegt aizliegts, ja tā anulēta šā likuma 7.panta 1.punktā minēto iemeslu dēļ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants.

Sertifikātu ir tiesīga saņemt rīcībspējīga persona:

1) kurai ir augstākā juridiskā vai vidējā juridiskā izglītība un praktiskā darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs ir ne mazāka par pieciem gadiem;

2) kura nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ( neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas );

3) kura neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.

4) kura nav atbrīvota no darba tiesībaizsardzības iestādēs par disciplīnas pārkāpumiem vai neatbilstību dienestam, izņemot gadījumus, ja neatbilstība dienestam ir veselības stāvokļa dēļ.

5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, kas liecina par šīs personas piederību organizētās noziedzības grupējumiem, nelikumīgiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Aizstāt likumprojekta 6.panta 1.punktā vārdus “ tiesībaizsardzības iestādēs” ar konkrētu institūciju uzskaitījumu, ar norādi iekavās “ turpmāk-tiesībaizsardzības iestādes ( attiecīgā locījumā )”.

 

 

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Papildināt likumprojekta 6.panta 5.punktu pēc vārda “ rīcībā nav” ar vārdiem “ atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem pārbaudītās.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 6.panta 1., 2., 4.un 5.punktus šādā redakcijā

“1) kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai kurai praktiskā juridiskā darba pieredze Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs ( tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas, prokuratūras, Valsts policijas, valsts drošības iestādes ) ir ne mazāka par pieciem gadiem.”

2) kura nav likumā noteiktajā kārtībā atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas );

4) kura nav atbrīvota ( atlaista ) no darba vai dienesta tiesībaizsardzības iestādēs sakarā ar disciplināro pārkāpumu vai neatbilstību ieņemajam amatam ( dienestam ) izņemot gadījumu, ja neatbilstība amatam ( dienestam ) ir veselības stāvokļa dēļ;

5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņas, kas iegūtas un pārbaudītas likumā noteiktajā kārtībā un kas liecina par šīs personas piederību pie aizliegta militarizēta vai bruņota formējuma, politiskas partijas vai sabiedriskas organizācijas, tās apvienībām un kustībām, kura uzsākusi darbību pirms tās reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad tā ir apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību organizētās noziedzības grupai.”

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 6.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai kurai praktiskā juridiskā darba pieredze Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs ( tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas, prokuratūras, Valsts policijas, valsts drošības iestādes ) ir ne mazāka par pieciem gadiem.”

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

komisijas

precizētā redakcijā

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

6.pants.

Sertifikātu ir tiesīga saņemt rīcībspējīga persona:

1) kurai ir augstākā juridiskā izglītība vai kurai praktiskā juridiskā darba pieredze Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs ( tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas, prokuratūras, Valsts policijas, valsts drošības iestādes ) ir ne mazāka par pieciem gadiem;

2) kura likumā noteiktajā kārtībā nav atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas );

3) kura neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

4) kura nav atbrīvota ( atlaista ) no darba vai dienesta tiesībaizsardzības iestādēs sakarā ar disciplināro pārkāpumu vai neatbilstību ieņemamajam amatam (dienestam), izņemot gadījumu, kad attiecīgā persona ieņemamajam amatam (dienestam) neatbilst veselības stāvokļa dēļ;

5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav likumā noteiktajā kārtībā iegūtu un pārbaudītu ziņu, kas liecina par šīs personas piederību pie aizliegta militarizēta vai bruņota formējuma, politiskās partijas vai sabiedriskās organizācijas, sabiedrisko organizāciju apvienības vai kustības, kura uzsākusi publisko darbību pirms tās reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad tā ir apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību pie organizētās noziedzības grupas.

 

 

7.pants. Licenci detektīvsabiedrībai anulē, ja:

1) tās darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) tā nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) tā sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, lai saņemtu licenci;

4) tā nemaksā nodokļus;

5) sešu mēnešu laikā no licences saņemšanas nav uzsākta detektīvdarbība;

6) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 7.panta 2. un 4.punktu šādā redakcijā:

“ 2) tā tīši nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

4) tā sistemātiski nepilda nodokļu saistības;”

 

LR 7.Saeimas deputāts J.Sokolovskis:

Papildināt 7.pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

“ 7. Licences anulēšanu var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā ”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

7.pants. Licenci detektīvsabiedrībai anulē, ja:

1) tās darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) tā tīši nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) tā apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, lai saņemtu lice nci;

4) tā sistemātiski nepilda nodokļu saistības;

5) tā sešu mēnešu laikā no licences saņemšanas nav uzsākusi detektīvdarbību;

6) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

8.pants.

(1) Sertifikātu detektīvam anulē, ja:

1) viņa darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) viņš nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) viņš nemaksā nodokļus;

5) viņš ir saslimis ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

6) sešu mēnešu laikā no sertifikāta saņemšanas detektīvs nav uzsācis detektīvdarbību;

7) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

(2) Detektīvam sertifikātu var anulēt, ja viņš ir veicis darbības, kas norādītas šā likuma 12.pantā.

(3) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība, sertifikāta darbība tiek apturēta līdz brīdim, kad krimināllietā stājas spēkā tiesas nolēmums.

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš :

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“ 8 ) viņš ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā ”.

LR 7. Saeimas deputāts J. Sokolovskis:

Papildināt 8.panta 1.daļu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā”.

 

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš:

Papildināt 8.panta trešo daļu aiz vārda “ apsūdzība “ ar vārdiem “tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā “.

 

 

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Izteikt likumprojekta 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“ ( 3 ) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība, sertifikāta darbība tiek apturēta līdz brīdim, kad krimināllietā stājas spēkā tiesas nolēmums, vai krimināllieta tiek izbeigta “.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 8.panta pirmās daļas 2.un 4.punktus šādā jaunā redakcijā un šī panta 1.daļu papildināt ar 8.punktu šādā redakcijā:

“ 2) viņš tīši nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

4) viņš sistemātiski nepilda nodokļu saistības;

8) viņš likumā noteiktajā kārtībā atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.”

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

6. Izteikt 8.panta trešo ( 3 ) daļu šādā redakcijā:

“ ( 3 ) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, sertifikāta darbība tiek apturēta. Sertifikāta darbību var atjanot ar brīdi, kad krimināllietā spēkā ir stājies prokurora lēmums vai tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvu.”

 

Pieņemt

komisijas precizētā redakcijā

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

komisijas precizētā redakcijā

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. (1) Sertifikātu detektīvam anulē, ja:

1) viņa darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) viņš tīši nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) viņš sistemātiski nepilda nodokļu saistības;

5) viņš ir saslimis ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

6) viņš sešu mēnešu laikā no sertifikāta saņemšanas nav uzsācis detektīvdarbību;

7) viņš likumā noteiktajā kārtībā atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;

8) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

(2) Detektīvam sertifikātu var anulēt, ja viņš ir veicis šā likuma 12.pantā minētās darbības.

( 3 ) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, sertifikāta darbība tiek apturēta. Sertifikāta darbību var atjaunot ar brīdi, kad krimināllietā spēkā ir stājies prokurora lēmums vai tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvu.

 

 

 

9.pants. (1) Ar katru klientu noslēdzams rakstisks līgums par detektīvdarbības pakalpojuma sniegšanu. Ja līgumu slēdz detektīvsabiedrība, papildus Civillikuma prasībām norādāms tā detektīva vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, kurš sniegs detektīvdarbības pakalpojumu.

(2) Ja līgumu slēdz par ziņu vākšanu krimināllietā, detektīvdarbības pakalpojuma sniedzējs 24 stundu laikā par to rakstiski ziņo procesa virzītājam.

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija :

Papildināt 9. panta otro ( 2 ) daļu pēc vārdiem “ ziņo procesa virzītājam“ ar vārdiem “ kura lietvedībā atrodas attiecīgā krimināllieta, un saskaņo ar viņu savas darbības šajā lietā.”

 

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Likumprojekta 9.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“ ( 2 ) Ja līgumu slēdz par ziņu vākšanu krimināllietā, detektīvdarbības pakalpojumu sniedzējs 24 stundu laikā par to rakstiski ziņo procesa virzītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā krimināllieta”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt komisijas precizētā redakcijā

9.pants. (1) Ar katru klientu noslēdzams rakstveida līgums par detektīvdarbības pakalpojuma sniegšanu. Ja līgumu slēdz detektīvsabiedrība, papildus Civillikuma prasībām norādāms tā detektīva vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, kurš sniegs detektīvdarbības pakalpojumu.

(2) Ja līgumu slēdz par ziņu vākšanu krimināllietā, detektīvdarbības pakalpojuma sniedzējs 24 stundu laikā par to rakstveidā ziņo procesa virzītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā krimināllieta, un saskaņo ar viņu savas darbības šajā lietā.

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. (1) Veicot detektīvdarbību, detektīvs ir tiesīgs:

1) ar personas piekrišanu veikt tās mutisku aptauju vai pieņemt rakstisku paskaidrojumu;

2) ar īpašnieka rakstisku atļauju veikt priekšmetu un dokumentu apskati;

3) novērot personas, ēkas, būves un citus objektus;

4) veikt ēku, būvju un citu objektu ārējo apskati;

5) veikt publiski pieejamu (ar īpašnieka rakstisku atļauju - publiski nepieejamu) telpu un telpās esošo priekšmetu apskati.

(2) Šā panta pirmajā daļā norādīto detektīvdarbības pasākumu veikšanai ir atļauts izmantot videoierakstus un audioierakstus, fotouzņēmumus, kā arī citus tehniskos līdzekļus, ja tas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, kā arī apkārtējo vidi un konkrētajos apstākļos nav aizliegts ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš :

Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdu “apdraud ” ar vārdu “ neapdraud “.

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka:

10.panta otro daļu redakcionāli precizēt ( apdraud ).

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 10. panta 1., 2., 3., 4. un 5.punktus šādā redakcijā:

“1) veikt personas maskētu ( slēptu ) aptauju par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem;

2) ar personas piekrišanu veikt personas detalizētu aptauju un pieņemt no viņas rakstisku paskaidrojumu par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem

3) ar īpašnieka vai likumīgā valdītāja atļauju veikt publiski nepieejamas vietas, ēku, būvju, telpu, iekārtu, aprīkojuma, priekšmetu un dokumentu apskati;

4) veikt publiski pieejamu vietu, ēku, būvju, telpu un telpās esošo priekšmetu atklātu vai maskētu ( slēptu ) apskati;

5) veikt personu, lietu un to kustības atklātu vai maskētu ( slēptu ) novērošanu un izsekošanu.”

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija: Papildināt 10.pantu ar trešo ( 3 ) daļu šādā redakcijā:

“( 3 ) Detektīva pienākums ir nodot tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā visu informāciju par gatavojamiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī ar to saistītajām personām, kas viņam kļuvusi zināma detektīvdarbības procesā;”

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

10.pants. (1) Veicot detektīvdarbību, detektīvs ir tiesīgs:

1) veikt maskētu ( slēptu ) personas aptauju par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem;

2) ar personas piekrišanu veikt detalizētu personas aptauju un pieņemt no tās rakstveida paskaidrojumu par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem;

3) ar īpašnieka vai likumīgā valdītāja atļauju veikt publiski nepieejamu vietu, ēku, būvju, telpu, iekārtu, aprīkojuma, priekšmetu un dokumentu apskati;

4) veikt publiski pieejamu vietu, ēku, būvju, telpu un telpās esošo priekšmetu atklātu vai maskētu ( slēptu ) apskati;

5) veikt personu, lietu un to kustības atklātu vai maskētu ( slēptu ) novērošanu un izsekošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto detektīvdarbības pasākumu veikšanai ir atļauts izmantot videoierakstus, audioierakstus, un fotouzņēmumus, kā arī citus tehniskos līdzekļus, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību, kā arī apkārtējo vidi un konkrētajos apstākļos nav aizliegts ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

( 3 ) Detektīva pienākums ir nodot tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā visu detektīvdarbības procesā iegūto informāciju par gatavojamiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī ar tiem saistītajām personām.

 

 

 

 

 

11.pants. Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts radīt fizisku, morālu vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, draudēt lietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, kūdīt personas uz noziedzīgu rīcību.

34.

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka:

Papildināt likumprojekta 11.pantu pēc vārda “ radīt “ ar vārdu “ personām “.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

“ Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts radīt personām fizisku, morālu vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, apkārtējo vidi, lietot vai draudēt lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, pamudināt personas uz noziedzīgu rīcību.”

Saeimas deputāts B. Cilevičs:

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts radīt fizisku kaitējumu, materiālu vai morālu zaudējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, draudēt lietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, kūdīt uz noziedzīgu rīcību.

Pieņemt

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

11.pants. Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts radīt personām fizisku, morālu vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī apkārtējo vidi, lietot vai draudēt lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, pamudināt personas uz noziedzīgu rīcību.

 

12.pants. Detektīvam ir aizliegts:

1) slēpt viņam zināmus faktus par gatavojamiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

2) apzināti maldināt klientus un izmantot savākto informāciju pret klienta, citu personu vai valsts interesēm;

3) nodot sertifikātu citām personām;

4) veikt operatīvās darbības pasākumus.

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

izslēgt 1. punktu, jo norma jau ietverta 10.panta (3) daļā;

mainīt 12.panta apakšpunktu numerāciju;

izteikt pirmo teikumu un 1) apakšpunktu šādā redakcijā:

12.pants. Detektīvsabiedrībai un detektīvam ir aizliegts:

1) apzināti maldināt klientu, izmantot savākto informāciju pretēji valsts vai ar likumu aizsargātām klienta vai citu personu interesēm;”

papildināt pantu ar jaunu 4.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

“ 4) bez klienta piekrišanas izpaust informāciju, kuru tas ieguvis, pildot savus pienākumus, izņemot šā likuma 10.panta 3.daļā un citos likumos noteiktajos gadījumos ”;

 

 

 

 

5. Saeimas deputāts B.Cilevičs:

Izslēgt 12.pantā vārdus “citu personu”

 

 

LR Iekšlietu ministrs M. Segliņš :

Papildināt 12.panta 4.punktu ar vārdiem “ izņemot tos, kas paredzēti šā likuma 10.panta pirmajā daļā “.

 

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka:

Papildināt 12.panta 4.punktu pēc vārda “ pasākums “ ar vārdiem “ ja to veikšanas paņēmieni, forma un apjoms aizskar personu konstitucionālās tiesības.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Detektīvsabiedrībai un detektīvam ir aizliegts:

1) apzināti maldināt klientus un izmantot iegūto informāciju pretēji valsts vai ar likumu aizsargātām klienta vai citu personu interesēm;

2) nodot sertifikātu citām personām;

3) veikt operatīvās darbības pasākumus;

4) bez klienta piekrišanas izpaust informāciju, kas iegūta, pildot savus pienākumus, izņemot šā likuma 10.panta trešajā daļā un citos likumos noteiktos gadījumus.

 

13.pants. Par licences un sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

     

13.pants. Par licences un sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

14.pants. Detektīvdarbības kontroli veic Valsts policija, kurai ir tiesības pieprasīt dokumentus un mutisku vai rakstisku informāciju, kas nepieciešama kontroles funkciju veikšanai.

     

14.pants. Detektīvdarbības kontroli veic Valsts policija, kurai ir tiesības pieprasīt kontroles funkciju veikšanai nepieciešamos dokumentus un mutvārdu vai rakstveida informāciju.

Pārejas noteikumi

Iekšlietu ministrija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izskata darbojošos detektīvsabiedrību un detektīvu atbilstību Detektīvdarbības likumam un anulē licences, ja tās neatbilst šā likuma prasībām.

41.

 

 

 

 

 

42.

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 7. Saeimas deputāts J. Sokolovskis:

Izslēgt no Pārejas noteikumiem vārdus:

“ un anulē licences, ja tās neatbilst šā likuma prasībām “.

 

LR Tieslietu ministre I. Labucka :

Likumprojekta nodaļas nosaukumu “Pārejas noteikumi ” izteikt vienskaitlī.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“ Ministru Kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim izstrādā un pieņem šajā likumā minētos normatīvos aktus.

2. Valsts policija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izskata darbojošos detektīvsabiedrību un detektīvu atbilstību Detektīvdarbības likumam un anulē licences, ja tās neatbilst šā likuma prasībām.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 6.panta 1.punktā minētais nosacījums par praktiskā juridiskā darba pieredzi Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs nevar būt par pamatu licences anulēšanai un sertifikāta neizsniegšanai detektīvam, kurš detektīvdarbību uzsācis līdz šā likuma pieņemšanas dienai, ja viņš atbilst pārējām likuma prasībām.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim izstrādā un pieņem šajā likumā minētos normatīvos aktus.

2. Valsts policija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izskata esošo detektīvsabiedrību un detektīvu atbilstību Detektīvdarbības likumam un anulē licences, ja tās neatbilst šā likuma prasībām.

3. Šā likuma 6.panta 1.punktā minētais nosacījums par praktiskā juridiskā darba pieredzi Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs nevar būt par pamatu licences anulēšanai un sertifikāta neizsniegšanai detektīvam, kurš detektīvdarbību uzsācis līdz šā likuma pieņemšanas dienai, ja viņš atbilst pārējām likuma prasībām.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

45.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Spēkā stāšanās nosacījuma tekstā aizstāt vārdu “ jūlijā ” ar vārdu “novembrī ”.

Pieņemt

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.novembrī.