2000

 

 

 

2000.gada 20.septembrī Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Saeimas deputāti ierosina Saeimas kārtējās plenārsēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” .

PROJEKTS

 

Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli

naftas produktiem”

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2.,6.,17., 24. nr; 2000, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodoklis, kas samaksāts par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), atmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, rēķinot vienā kalendāra gadā 120 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotas zemes hektāru, ko apliecina pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai viņa vietnieka izsniegta izziņa.”