Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā «Par privatizācijas sertifikātiem» » (reģ. nr. 667) trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2401)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

     

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:

(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2000.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.

1. Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2001.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma privatizāciju un atsavināšanu. Pēc minētā termiņa sertifikāti šiem mērķiem nav izmantojami.”

1.

(Deputāts A.Kalniņš)

Aizstāt 18.panta 11.daļā vārdus “2001.gada 31.decembrim” ar vārdiem “2002.gada 30.jūnijam”.

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcio-nāli precizēta 2.lasīj. redakcija.

1. Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2001.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kas veic īpašuma privatizāciju un atsavināšanu. Pēc minētā termiņa sertifikāti šiem mērķiem nav izmantojami.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas un dzēšanas kārtību, nosaka valsts un pašvaldību institūcijām veicamos pasākumus, kā arī konkrētus termiņus to veikšanai.”

2.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas kārtību, nosaka nepieciešamos pasākumus privatizācijas procesa paātrināšanai un konkrētus termiņus to veikšanai.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas kārtību, nosaka nepieciešamos pasākumus privatizācijas procesa paātrināšanai un konkrētus termiņus to veikšanai.”