Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums likumā «Par privatizācijas sertifikātiem» » (reģ. nr. 667) otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2230)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

1.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”.

 

 

Atbalstīt.

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”.

 

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) grozījumu un izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

2.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 1.rindkopu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:”

 

 

 

 

Atbalstīt.

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:

(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2000.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.

"(11) Sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un politiski represētajām personām piešķiramie sertifikāti par atsavināmo (piemēram, privatizējamo, izpērkamo) īpašuma objektu izmantojami līdz 2000.gada 31.decembrim, īpašuma kompensācijas sertifikāti – līdz 2001.gada 30.jūnijam. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Īpašuma objektu atsavināšanā izmantotos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma objektu atsavināšanu."

3.

(Jaunās partijas frakcija)

Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un politiski represētajām personām piešķiramie sertifikāti par atsavināmo (piemēram, privatizējamo, izpērkamo) īpašuma objektu, kā arī īpašuma kompensācijas sertifikāti, izmantojami līdz 2002.gada 30.jūnijam. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Īpašuma objektu atsavināšanā izmantotos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma objektu atsavināšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

 
   

4.

(frakcija “Latvijas ceļš”)

Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu – zemi, dzīvokļiem un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2002.gada 31.decembrim, bet par pārējiem pašvaldību un valsts īpašumiem, izņemot tos valsts uzņēmumus, kuru privatizācijā pēc 2000.gada 31.decembra ar Ministru kabineta rīkojumu kā maksāšanas līdzeklis būs izmantojami sertifikāti, - līdz 2000.gada 31.decembrim. Ministru kabinets nosaka to privatizējamo valsts uzņēmumu sarakstu, kuru privatizācijā arī pēc 2000.gada 31.decembra par maksāšanas līdzekli būs izmantojami sertifikāti. Valsts uzņēmumu privatizācija par sertifikātiem tiek pabeigta pēc šajā sarakstā uzskaitīto uzņēmumu veiktās privatizācijas. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

 
   

5.

(deputāts J.Sokolovskis)

Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un politiski represētajām personām piešķirtie sertifikāti par atsavināto īpašuma objektu un īpašuma kompensācijas sertifikāti izmantojami līdz visu veidu privatizācijas procesu pabeigšanai. Lēmumu par privatizācijas procesa pabeigšanu pieņem Saeima pēc Ministru kabineta ierosinājuma. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Īpašuma objektu atsavināšanā izmantotos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma objektu atsavināšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

 
   

6.

(deputāts V.Lauskis)

Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2001.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

 
   

7.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2001.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma privatizāciju un atsavināšanu. Pēc minētā termiņa sertifikāti šiem mērķiem nav izmantojami.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1. Izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 2001.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma privatizāciju un atsavināšanu. Pēc minētā termiņa sertifikāti šiem mērķiem nav izmantojami.”

   

8.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas un dzēšanas kārtību, nosaka valsts un pašvaldību institūcijām veicamos pasākumus, kā arī konkrētus termiņus to veikšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim pieņem šā likuma 18.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē sertifikātu izmantošanas un dzēšanas kārtību, nosaka valsts un pašvaldību institūcijām veicamos pasākumus, kā arī konkrētus termiņus to veikšanai.”