Likumprojekts

Likumprojekts

 

“Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1984, 51.nr.; 1985, 36.nr.; 1985, 45.nr.;1986, 1.nr.; 1986, 26.nr.; 1986, 50.nr.; 1987, 10.nr.; 1987, 18.nr.; 1987, 25.nr.; 1987, 26.nr.; 1987, 32.nr.; 1987, 51.nr.; 1988, 22.nr.; 1988, 25.nr.; 1988, 26.nr.; 1988, 31.nr.; 1989, 22.nr.; 1989, 50.nr.; 1990, 11.nr.; 1990, 21.nr.; 1991, 15/16.nr.; 1991, 5/6.nr.; 1991, 5/6.nr.; 1991, 11/12.nr.; 1991, 17/18.nr.; 1991, 33/34.nr.; 1991, 39.nr.; 1991, 41.nr.; 1992, 4/5.nr.; 1992, 10.nr.; 1992, 13/14.nr.; 1992, 18/19.nr.; 1992, 22/23.nr.; 1992, 27/28.nr.; 1992, 29/31.nr.; 1992, 35/36.nr.; 1992, 46/47/48.nr.; 1993, 3/4.nr.; 1993, 3/4.nr.; 1993, 16/17.nr.; 1993, 16/17.nr.; 1993, 18/19.nr.; 1993, 20/21.nr.; 1993, 24/25.nr.; 1993, 30.nr.; 1993, 31.nr.; 1993, 31.nr.; 1993, 33.nr.; 1994, 6.nr.; 1994, 17.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 10.nr.; 1997, 13.nr.; 1997, 16.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 6.nr.; 1998, 12.nr.; 1998, 23.nr.; 2000, 9.nr.;) šādus grozījumus:

1. Izteikt 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1, 82.2 un 87.1 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir tūkstots latu, bet juridiskajām personām – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem ir viens lats.”

2. Aizstāt 29 . panta pirmajā daļā vārdus “ līdz trim gadiem” ar vārdiem “līdz desmit gadiem”.

3. Izteikt 124. pantu šādā redakcijā:

“124.pants. Transporta līdzekļu vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Personām par transporta līdzekļu vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā –

uzliek naudas sodu no divsimts līdz tūkstots latiem, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem”

4. Izteikt 126.1 pantu šādā redakcijā:

“126.1 pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā –

uzliek naudas sodu no piecsimts līdz tūkstots latiem.”

 

 

Anotācija

likuma “Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”

projektam

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a)pašreizējā situācija – pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b)likumprojekta koncepcija – kāpēc šis likums ir nepieciešams.

 1. Likumprojekts nepieciešams lai samazinātu nelaimes gadījumus, kas izdarīti alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
 2. a) Pašreizējā likuma redakcijā paredzētie administratīvie sodi nespēj atturēt autovadītājus no autmabiļu vadīšanas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

 3. b) Ar šo likumprojektu tiek stimulēta autovadītāju atteikšanās no automobīļu vadīšanai alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī iespējamība izdarīt šos pārkāpumus atkārtoti.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi.

Likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ir pozitīvi vērtējama, jo ar šo likumprojektu tiek palielināta iedzīvotāju drošība un samazināts iespējamo autoavārijās cietušo skaits.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu.

Likumprojekta ieviešanai nav nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

  a) no valsts puses;

  b) no indivīda puses ( kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības).

  Likumprojekts šo jomu neskar.