Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījumi Krimināllikumā”

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 199.nr.; 2000, 12.nr; 2000, 13.nr) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 260. pantu šādā redakcijā:

“260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietuāajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsit gadiem, konfiscējot transporta līdzekļa vadītājam piederošo transporta līdzekli ar kuru izdarīts pārkāpums un atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz mūžu.”

 

 

 

 

 

2. Izteikt 262. pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, konfiscējot transporta līdzekļa vadītājam piederošo transporta līdzekli ar kuru izdarīts pārkāpums un atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz mūžu.”

 

Anotācija

likuma “Grozījumi Krimināllikumā”

projektam

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a)pašreizējā situācija – pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b)likumprojekta koncepcija – kāpēc šis likums ir nepieciešams.

 1. Likumprojekts nepieciešams lai samazinātu nelaimes gadījumus, kas atkārtoti izdarīti alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
 2. a) Pašreizējā likuma redakcijā paredzētie sodi nespēj atturēt autovadītājus no autmabiļu vadīšanas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

 3. b) Ar šo likumprojektu tiek stimulēta autovadītāju atteikšanās no automobīļu vadīšanai alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī iespējamība izdarīt šos pārkāpumus atkārtoti.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi.

Likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ir pozitīvi vērtējama, jo ar šo likumprojektu tiek palielināta iedzīvotāju drošība un samazināts iespējamo autoavārijās cietušo skaits.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu.

Likumprojekta ieviešanai nav nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

  a) no valsts puses;

  b) no indivīda puses ( kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības).

  Likumprojekts šo jomu neskar.