Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.,17., 21.nr.; 2000, 15. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 5. pantu ar jaunu 14. punktu šādā redakcijā:

,,14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;’’;

uzskatīt līdzšinējo 14. punktu par 15. punktu.