2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2000. gada ___ septembrī

9/ - 2/

Saeimas Prezidijam

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija iesniedz saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. panta nosacījumiem likumprojektu “Grozījums Vispārējās izglītības likumā” un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā, kā arī kā atbildīgo komisiju lūdz noteikt Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.

Ja Saeima nosaka Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju kā atbildīgo komisiju, tad saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. panta trešās daļas nosacījumiem lūdzam iekļaut likumprojektu Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Vienlaikus lūdzam atzīt likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā: 1) likumprojekts “Grozījums Vispārējās izglītības likumā”;

2) anotācija likumprojektam.

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.,17., 21.nr.; 2000, 15. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 5. pantu ar jaunu 14. punktu šādā redakcijā:

,,14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;’’;

uzskatīt līdzšinējo 14. punktu par 15. punktu.

 

 

Likumprojekta “Grozījums Vispārējās izglītības likumā”

ANOTĀCIJA

 

 

Jautājums

Iesniedzēja informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums vajadzīgs:

- lai noteiktu valsts budžeta papildu finansējuma sadalījuma kārtību valsts ģimnāzijām.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Papildus līdzekļu piešķiršana no valsts budžeta nav nepieciešama.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Neietekmē.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ievērojot Latvijas normatīvos aktus.

 

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs