Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā

neviens priekšlikums nav iesniegts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.647)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

"41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu

pārkāpšana Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās

Par tādas neizpaužamas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas un/vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai uzņēmējsabiedrības grupas uzņēmējdarbības attīstību un perspektīvām–

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu."

215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41.pantā, 41.2 pantā,

90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos

sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba

inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit

latiem;

2) valsts darba inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

2. Izteikt 215.3 pantu šādā redakcijā:

"215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām šā kodeksa 41.3 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.