Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā ATZĪTS PAR STEIDZAMU

(reģ. nr. 645)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6. nr.; 1998, 1. nr.; 2000, 2. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6. nr.; 1998, 1. nr.; 2000, 2. nr.) šādus grozījumus:

3.pants.

(3) Rezervē ieskaita:

1) karavīrus pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas un personas pēc alternatīvā (darba) dienesta beigšanas;

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LR Aizsardzības Ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

3. panta trešās daļas 1. punkta tekstu pēc vārdiem “(darba) dienesta beigšanas” papildināt ar vārdiem “kā arī iesaukuma vecuma personas, kuras bija iestājušās Latvijas Republikas Zemessardzes ierindas dienestā, izgājušas militārās apmācības, kurām piešķirtas dienesta pakāpes un kuras atvaļinātas no Latvijas Republikas Zemessardzes ierindas dienesta.”

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

3. panta trešās daļas 1. punkta tekstu pēc vārdiem “(darba) dienesta beigšanas” papildināt ar vārdiem “kā arī iesaukuma vecuma personas, kuras atvaļinātas no Latvijas Republikas Zemessardzes ierindas dienesta.”

 

 

Pieņemts daļēji, skat.pr. nr.2

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

1. Papildināt 3. panta trešās daļas 1. punktu pēc vārdiem “(darba) dienesta beigšanas” ar vārdiem “kā arī iesaukuma vecuma personas, kuras atvaļinātas no Latvijas Republikas Zemessardzes ierindas dienesta”.

42.pants

(3) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists kļuvis invalīds sakarā ar ievainojumu, kontūziju vai sakropļojumu, kas iegūts, pildot dienesta pienākumus, viņam papildus šā panta otrajā daļā minētajai pensijai piešķir papildu pensiju kā šā panta pirmajā daļā minētās apdrošināšanas atlīdzību šādā apmērā:

1) I grupas invalīdam - 100 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

2) II grupas invalīdam - 80 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

3) III grupas invalīdam - 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. pantā:

izteikt trešās daļas 1., 2., un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) I grupas invalīdam - 50 (piecdesmit) latu:;

2) II grupas invalīdam - 40

(četrdesmit) latu;

3) III grupas invalīdam - 30

(trīsdesmit) latu.”

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Ievērot likumprojektos vienotu stilu un naudas summas rakstīt tikai ar cipariem, līdz ar to izslēdzot likuma 42. panta trešās un ceturtās daļas jaunajā redakcijā tekstu iekavās, bet astotajā daļā - aizstājot vārdus “piecdesmit tūkstošu” ar skaitli “50000”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 42. pantā:

izteikt trešās daļas 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) I grupas invalīdam - 50 latu:;

2) II grupas invalīdam - 40 latu;

3)III grupas invalīdam - 30 latu.”;

(4) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists ir guvis ievainojumu nelaimes gadījumā, kas nav saistīts ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu, vai arī dienesta laikā kļuvis par invalīdu slimības dēļ, viņam papildus šā panta

otrajā daļā minētajai invaliditātes pensijai piešķir papildu pensiju kā šā panta pirmajā daļā minētās apdrošināšanas atlīdzību šādā apmērā:

1) I grupas invalīdam - 80 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

2) II grupas invalīdam - 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

3) III grupas invalīdam - 40 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturtās daļas 1., 2., un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) I grupas invalīdam - 40

(četrdesmit) latu;

2) II grupas invalīdam - 30

(trīsdesmit) latu;

3) III grupas invalīdam - 20

(divdesmit) latu.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) I grupas invalīdam - 40 latu;

2) II grupas invalīdam - 30 latu;

3) III grupas invalīdam - 20 latu.”;

(6) Ja tiek mainīts valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs, attiecīgi maināms arī šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktās papildu pensijas apmērs.

izslēgt sesto daļu

4.

LR Saeimas deputāte S. Dreimane

Izteikt 42. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktās papildus pensijas apmērs Ministru kabineta kārtībā pārskatāms ik gadu, ņemot vērā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas. Pensijas saņēmējam ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā attiekties no šāda veida pensijas apmēra pārskatīšanas.”

 

Noraidīts

 

(8) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists, pildot dienesta pienākumus, ir

gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem (Civillikuma 423.pants)

izmaksā vienreizēju pabalstu 1000 minimālo mēnešalgu apmērā. Vienreizējo pabalstu starp neatraidāmajiem mantiniekiem sadala saskaņā ar Civillikuma noteikumiem.

 

 

Aizstāt astotajā daļā skaitli un vārdus “1000 minimālo mēnešalgu apmērā” ar vārdiem “piecdesmit tūkstošu latu apmērā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā skaitli un vārdus “1000 minimālo mēnešalgu apmērā” ar skaitli un vārdiem ”50000 latu apmērā”.