Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības likums” (reģ

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības likums” (reģ. nr.642) izskatīšanai 2.lasījumā

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 2170)

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas

attieksme

Komisijas piedāvātā redakcija

Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības likums

1.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta nosaukumā un 4.pantā izslēgt vārdu “iedzīvotāju”.

Atbalstīt

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

     

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu un nodrošinātu jebkuras personas tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību.

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 1.pantā izslēgt vārdus “un nodrošinātu”un “tiesības uz”.

Atbalstīt

Šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo veselību.

2.pants. Seksuālā un reproduktīvā veselība

     

2.pants. Seksuālā un reproduktīvā veselība

Seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība.

     

Seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība.

3.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe

     

3.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe

Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe ir dzemdībpalīdzības nodrošināšanas, seksuāli transmisīvo slimību, cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS, reproduktīvo orgānu slimību un neauglības profilakses, diagnostikas, novērošanas un ārstēšanas, dzimstības regulēšanas, grūtniecības pārtraukšanas un medicīniskās apaugļošanas pasākumu kopums, ko veic ārstniecības persona.

   

Redakc.

precizēts

Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe ir dzemdībpalīdzības nodrošināšanas, seksuāli transmisīvo slimību, cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV), AIDS, reproduktīvo orgānu slimību un neauglības profilakses, diagnostikas, novērošanas un ārstēšanas, dzimstības regulēšanas, grūtniecības pārtraukšanas un medicīniskās apaugļošanas pasākumu kopums, ko veic ārstniecības persona.

4.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes principi

     

4.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes principi

(1) Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe tiek sniegta, pamatojoties uz dzemdībpalīdzības prioritāti, ievērojot konfidencialitāti, kā arī tiek nodrošināta informācijas pieejamība par seksuālo un reproduktīvo veselību.

(2) Valsts realizē seksuālās un reproduktīvās veselības principus, nodrošinot bezmaksas dzemdībpalīdzību un veselības veicināšanas un aprūpes pamatzināšanu apgūšanu seksuālās un reproduktīvās veselības jomā ārstniecības un izglītības iestādēs

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe tiek sniegta, par prioritāti atzīstot dzemdībpalīdzību un ievērojot konfidencialitāti, kā arī nodrošinot ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītās informācijas pieejamību.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts realizē seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes principus, nodrošinot bezmaksas dzemdībpalīdzību un iespēju ārstniecības un izglītības iestādēs apgūt pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu un aprūpi.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe tiek sniegta, par prioritāti atzīstot dzemdībpalīdzību un ievērojot konfidencialitāti, kā arī nodrošinot ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītās informācijas pieejamību.

(2) Valsts realizē seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes principus, nodrošinot bezmaksas dzemdībpalīdzību un iespēju ārstniecības un izglītības iestādēs apgūt pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu un aprūpi.

5.pants. Valsts un pašvaldību kompetence seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

     

5. pants. Valsts un pašvaldību kompetence seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

(1) Ģimenes veselības, neauglības izmeklēšanas, diagnostikas un ārstēšanas, seksuāli transmisīvo slimību, imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS un reproduktīvo orgānu slimību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas programmas, kā arī instrukcijas par kārtību, kādā izdarāma medicīniskā apaugļošana un grūtniecības pārtraukšana (pēc sievietes vēlēšanās un medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ), apstiprina labklājības ministrs.

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 5. panta pirmajā daļā vārdus “kā arī instrukcijas par kārtību, kādā izdarāma medicīniskā apaugļošana un grūtniecības pārtraukšana (pēc sievietes vēlēšanās un medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ)”.

Deputāte A.Prēdele

5. panta pirmajā daļā izslēgt teikuma daļu iekavās (pēc sievietes vēlēšanās un medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ).

Deputāts M.Vītols

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus “sociālu apstākļu dēļ ar vārdiem “juridisku apstākļu dēļ”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā :

“(1) Ģimenes veselības, neauglības izmeklēšanas, diagnostikas un ārstēšanas, seksuāli transmisīvo slimību, cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV), AIDS un reproduktīvo orgānu slimību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas programmas apstiprina labklājības ministrs.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

(1) Ģimenes veselības, neauglības izmeklēšanas, diagnostikas un ārstēšanas, seksuāli transmisīvo slimību, cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV), AIDS un reproduktīvo orgānu slimību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas programmas apstiprina labklājības ministrs.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 5. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Medicīniski veikta apaugļošana un grūtniecības pārtraukšana (pēc sievietes vēlēšanās un medicīnisku indikāciju dēļ) veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 5. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Medicīniski veiktas apaugļošanas un grūtniecības pārtraukšanas organizatorisko kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 5. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Grūtniecības pārtraukšanas un medicīniskās apaugļošanas organizatorisko kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(11)

 

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādājot komisijas red.(11)

 

Atbalstīt

 

 

 

(2) Grūtniecības pārtraukšanas un medicīniskās apaugļošanas organizatorisko kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Neauglīgo ģimeņu un medicīniskās apaugļošanas reģistru un valsts vienotu dzimumšūnu donoru datu banku izveido Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

   

Redakc. preciz.

(3) Neauglīgo ģimeņu un medicīniskās apaugļošanas reģistru un vienotu valsts dzimumšūnu donoru datu banku izveido Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un nedēļniecēm pašvaldība var nodrošināt iespēju saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra pakalpojumus.

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Deputāts M.Vītols

Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) Krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un nedēļniecēm pašvaldība nodrošina iespēju saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra pakalpojumus Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 5.panta trešajā daļā vārdus “pašvaldība var nodrošināt” ar vārdiem “pašvaldība nodrošina”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā

(4) Krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un nedēļniecēm pašvaldība nodrošina iespēju saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru pakalpojumus.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un nedēļniecēm pašvaldība nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(15)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(15)

 

Atbalstīt

(4) Krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un nedēļniecēm pašvaldība nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

6.pants. Iedzīvotāju pienākumi un tiesības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

     

6.pants. Personas tiesības un pienākumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

(1) Katra iedzīvotāja pienākums ir:

1) apgūt seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas un aprūpes pamatzināšanas, rūpēties par savu un ģimenes locekļu seksuālo un reproduktīvo veselību, plānot dzimstību, pārbaudīt veselību pirms bērna ieņemšanas, izvairīties no grūtniecības pārtraukšanas un izvēlēties reproduktīvai veselībai drošus dzimstības kontroles līdzekļus;

2) sargāt savu bērnu un citu bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību.

(2) Katra ar seksuāli transmisīvo slimību inficēta iedzīvotāja pienākums ir informēt savu partneri(-us) par inficēšanās iespējamību un ieteikt pārbaudīt veselību.

(3) Katram ir tiesības ārstniecības iestādēs saņemt informāciju par kontracepciju kā dzimstības regulēšanas pamatveidu.

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 6. panta pirmo daļu pēc vārdiem “Katra iedzīvotāja” ar vārdiem “tiesības un”.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 6.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

6.pants. Personu pienākumi un tiesības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

“(1)Personu pienākumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā ir apgūt seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas un aprūpes pamatzināšanas, rūpēties par savu un savas ģimenes locekļu seksuālo un reproduktīvo veselību, plānot dzimstību, pārbaudīt veselību pirms bērna ieņemšanas, izvairīties no grūtniecības pārtraukšanas un izvēlēties reproduktīvai veselībai drošus dzimstības kontroles līdzekļus.

(2) Seksuāli transmisīvo slimību inficētas personas pienākums ir informēt savu ( seksuālo?) partneri par inficēšanās iespējamību un ieteikt pārbaudīt veselību.

(3)Personām ir tiesības ārstniecības iestādē saņemt informāciju par kontracepciju kā dzimstības regulēšanas pamatveidu.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 6.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“6.pants. Personas tiesības un pienākumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā

(1) Personai ir tiesības pie ģimenes ārsta un citā atbilstošā ārstniecības iestādē saņemt informāciju par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas un aprūpes pamatprincipiem, dzimstības plānošanu un kontracepciju kā dzimstības regulēšanas pamatveidu.

(2) Personas pienākums seksuālās un reproduktīvās veselības jomā ir apgūt pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu un aprūpi, rūpēties par savu un savas ģimenes locekļu seksuālo un reproduktīvo veselību, plānot dzimstību, pārbaudīt veselību pirms bērna ieņemšanas, izvairīties no grūtniecības pārtraukšanas un izvēlēties reproduktīvo veselību neapdraudošus dzimstības regulēšanas līdzekļus.

(3) Ar seksuāli transmisīvu slimību inficētas personas pienākums ir informēt savu dzimumpartneri par inficēšanās risku.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Personai ir tiesības pie ģimenes ārsta un citā atbilstošā ārstniecības iestādē saņemt informāciju par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas un aprūpes pamatprincipiem, dzimstības plānošanu un kontracepciju kā dzimstības regulēšanas pamatveidu.

(2) Personas pienākums seksuālās un reproduktīvās veselības jomā ir apgūt pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu un aprūpi, rūpēties par savu un savas ģimenes locekļu seksuālo un reproduktīvo veselību, plānot dzimstību, pārbaudīt veselību pirms bērna ieņemšanas, izvairīties no grūtniecības pārtraukšanas un izvēlēties reproduktīvo veselību neapdraudošus dzimstības regulēšanas līdzekļus.

(3) Ar seksuāli transmisīvu slimību inficētas personas pienākums ir informēt savu dzimumpartneri par inficēšanās risku.

7.pants. Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes samaksas kārtība

     

7.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa

(1) Izdevumus par pakalpojumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā sedz no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Izdevumus par grūtniecības pārtraukšanu, kas tiek izdarīta pēc sievietes vēlēšanās, sedz paciente.

(3) Izdevumus par kontraceptīvajiem līdzekļiem un to ievadīšanu sedz pacients.

(4) Izdevumus par medicīnisko apaugļošanu sedz pacients.

19

 

 

20

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 7.panta trešo un ceturto daļu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Svītrot 7. panta trešo un ceturto daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“7.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa

(1) Izdevumus par seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem sedz no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmēja līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Pacients no saviem līdzekļiem sedz šādus izdevumus:

1) par grūtniecības pārtraukšanu, kas tiek izdarīta pēc sievietes vēlēšanās;

2) par kontraceptīvajiem līdzekļiem un to ievadīšanu;

3) par medicīnisko apaugļošanu.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 7.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“7.pants. Seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa

(1) Izdevumus par seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem sedz no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmēja līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājotkomisijas priekšl.

(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Izdevumus par seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem sedz no valsts budžeta un pakalpojumu saņēmēja līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Izdevumus par grūtniecības pārtraukšanu, kas tiek izdarīta pēc sievietes vēlēšanās, sedz paciente.

II nodaļa. Dzemdībpalīdzība

23

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “Dzemdībpalīdzības organizēšana”

Atbalstīt

II nodaļa. Dzemdībpalīdzības organizēšana

8.pants. Dzemdībpalīdzība

     

8.pants. Dzemdībpalīdzība

Dzemdībpalīdzība ir ģimenes reproduktīvās veselības aprūpes un sievietes veselības veicināšanas pasākumu kopums grūtniecības un dzemdību periodā, kā arī sievietes un zīdaiņa aprūpe pēcdzemdību periodā.

24

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8. panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzemdībpalīdzība ir ģimenes reproduktīvās veselības veicināšanas, sievietes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pasākumu kopums grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā (42 kalendāra dienas pēc dzemdībām), kā arī nedzimuša bērna klīniskā novērošana, izmeklēšana, veselības veicināšana un ārstniecības pasākumi līdz dzemdībām, dzemdību laikā un zīdaiņa aprūpe pēcdzemdību periodā.”

Atbalstīt

Dzemdībpalīdzība ir ģimenes reproduktīvās veselības veicināšanas, sievietes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pasākumu kopums grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā (42 kalendāra dienas pēc dzemdībām), kā arī nedzimuša bērna klīniskā novērošana, izmeklēšana, veselības veicināšana un ārstniecības pasākumi līdz dzemdībām, dzemdību laikā un zīdaiņa aprūpe pēcdzemdību periodā.

9.pants. Dzemdībpalīdzības nodrošināšana

     

9.pants. Dzemdībpalīdzības nodrošināšana

Grūtnieces un nedzimuša bērna klīnisko novērošanu, izmeklēšanu, veselības veicināšanas un ārstniecības pasākumus līdz dzemdībām, ārstniecības pasākumus dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā līdz 42.pēcdzemdību dienai veic ginekologs, vecmāte vai ģimenes ārsts labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

25

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 9. pantā vārdus “labklājības ministra noteiktajā kārtībā”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

9. panta pirmajā daļā svītrot vārdus “labklājības ministra noteiktā kārtībā”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 9. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Dzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtību pēc attiecīgo profesionālo asociāciju priekšlikuma apstiprina labklājības ministrs.”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā :

“(2) Dzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtību pēc attiecīgo profesionālo asociāciju priekšlikuma apstiprina labklājības ministrs.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Dzemdībpalīdzību atbilstoši kompetencei nodrošina ginekologs (dzemdību speciālists), vecmāte un ģimenes ārsts.

(2) Dzemdībpalīdzību dzemdībās nodrošina ginekologs (dzemdību speciālists) un vecmāte ginekologa (dzemdību speciālista) vadībā stacionārā ārstniecības iestādē.

(3) Dzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas

priekšl.

(29)

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas

priekšl.

(29)

Atbalstīt

(1) Dzemdībpalīdzību atbilstoši kompetencei nodrošina ginekologs (dzemdību speciālists), vecmāte un ģimenes ārsts.

(2) Dzemdībpalīdzību dzemdībās nodrošina ginekologs (dzemdību speciālists) un vecmāte ginekologa (dzemdību speciālista) vadībā stacionārā ārstniecības iestādē.

(3) Dzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.

III nodaļa. Seksuāli transmisīvās slimības

     

III nodaļa. Seksuāli transmisīvās slimības

10.pants. Seksuāli transmisīvo slimību profilakse un ārstēšana

(1) Seksuāli transmisīvo slimību profilaksi, diagnostiku, novērošanu un ārstēšanu (izņemot HIV vīrusa infekcijas un sifilisu) veic dermatovenerologi vai ginekologi labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

(2) Seksuāli transmisīvo slimību diagnozi apstiprina ar laboratoriskiem izmeklējumiem.

30

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 10.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“10.pants. Seksuāli transmisīvo slimību profilakse, diagnostika, novērošana un ārstēšana

(1) Seksuāli transmisīvo slimību profilaksi, diagnostiku, novērošanu un ārstēšanu [izņemot sifilisu, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS] veic dermatovenerologi, urologi vai ginekologi labklājības ministra noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

10.pants. Seksuāli transmisīvo slimību profilakse, diagnostika, novērošana un ārstēšana

(1) Seksuāli transmisīvo slimību profilaksi, diagnostiku, novērošanu un ārstēšanu [izņemot sifilisu, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS] veic dermatovenerologi, urologi vai ginekologi labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

(2) Seksuāli transmisīvo slimību diagnozi apstiprina ar laboratoriskiem izmeklējumiem.

11.pants. Sifilisa un HIV/AIDS pacientu novērošana un ārstēšana

     

11.pants. Ar sifilisu, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS inficētu pacientu novērošana un ārstēšana

(1) Sifilisa pacientus novēro un ārstē dermatovenerologi.

(2) HIV/AIDS pacientus novēro un ārstē AIDS un Infektoloģijas centrā.

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 11.panta nosaukumu un otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“11.pants. Sifilisa, HIV un AIDS pacientu (medicīniska?) novērošana un ārstēšana

(2) HIV un AIDS (medicīniski?) novēro un ārstē AIDS un Infektoloģijas centrā.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā :

“(2) HIV un AIDS pacientu novērošana un ārstēšana veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

11. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā :

“(2) HIV un AIDS pacientu novērošana un ārstēšana veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Ar sifilisu, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS inficētu pacientu novērošana un ārstēšana

(1) Ar sifilisu inficētus pacientus novēro un ārstē dermatovenerologi.

(2) Ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS inficēto pacientu novērošanas un ārstēšanas organizatorisko kārtību nosaka Ministru kabinets.“

Daļēji

atbalstīt,

iestrādājotkomisijas priekšl.

(34)

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādājotkomisijas priekšl.

(34)

Atbalstīt,

iestrādājotkomisijas priekšl.

(34)

Atbalstīt

(1) Ar sifilisu inficētus pacientus novēro un ārstē dermatovenerologi.

(2) Ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) un AIDS inficēto pacientu novērošanas un ārstēšanas organizatorisko kārtību nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa. Neauglība

     

IV nodaļa. Neauglība

12.pants. Neauglības profilakse, diagnostika un ārstēšana

     

12.pants. Neauglības profilakse, diagnostika un ārstēšana

(1) Neauglība ir dzimumbriedumu sasniegušu divu pretēju dzimumu personu (turpmāk – heteroseksuāls pāris) nespēja radīt bērnu gada laikā, dzīvojot regulāru dzimumdzīvi bez kontracepcijas.

(2) Neauglību diagnosticē un ārstē ginekologi, seksopatologi vai ģenētiķi labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

35

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda “ginekologi” ar vārdu “urologi”.

Atbalstīt

(1) Neauglība ir dzimumbriedumu sasniegušu divu pretēju dzimumu personu (turpmāk – heteroseksuāls pāris) nespēja radīt bērnu gada laikā, dzīvojot regulāru dzimumdzīvi bez kontracepcijas.

(2) Neauglību diagnosticē un ārstē ginekologi, urologi, seksopatologi vai ģenētiķi labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

13.pants.Medicīniskā apaugļošana

     

13.pants. Medicīniskā apaugļošana

(1) Medicīniskā apaugļošana ir ginekologa veikta mākslīga (vīrieša spermatozoīdu ievadīšana sievietes dzimumorgānos) vai ārpusķermeņa (olšūnas un spermatozoīda instrumentāla ievietošana mēģenē ar barotni) apaugļošana.

36

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

39

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 13. pantā vārdus “medicīniskā apaugļošana” ar vārdiem “medicīniski veikta apaugļošana”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Medicīniski veikta apaugļošana ir vīrieša un sievietes dzimumšūnu mākslīga sapludināšana.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

13. panta pirmo daļu iztekt šādā redakcijā:

“(1) Medicīniski veikta apaugļošana ir vīrieša un sievietes dzimumšūnu mākslīga sapludināšana.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Medicīniskā apaugļošana ir vīrieša un sievietes dzimumšūnu mākslīga sapludināšana.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādājot komisijas pr.(39)

 

 

Atbalstīt,

iestrādājot komisijas pr.(39)

Atbalstīt

(1) Medicīniskā apaugļošana ir vīrieša un sievietes dzimumšūnu mākslīga sapludināšana.

(2) Medicīnisko apaugļošanu izdara pēc heteroseksuāla pāra vai sievietes brīvprātīgas izvēles, pamatojoties uz ārstniecības iestādē iesniegtu heteroseksuāla pāra vai sievietes iesniegumu.

40

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Medicīnisko apaugļošanu veic pēc heteroseksuāla pāra vai sievietes vēlēšanās, pamatojoties uz ārstniecības iestādē iesniegtu heteroseksuāla pāra vai sievietes rakstveida iesniegumu.”

Atbalstīt

(2) Medicīnisko apaugļošanu veic pēc heteroseksuāla pāra vai sievietes vēlēšanās, pamatojoties uz ārstniecības iestādē iesniegtu heteroseksuāla pāra vai sievietes rakstveida iesniegumu.

 

41

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 13.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Medicīnisko apaugļošanu var veikt, izmantojot donora dzimumšūnas vai ģenētisko vecāku dzimumšūnas.”

Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

(3) Medicīnisko apaugļošanu var veikt, izmantojot donora dzimumšūnas vai ģenētisko vecāku dzimumšūnas.

(3) Potenciālie vecāki ir heteroseksuāls pāris, kas iegūst bērnu medicīniskās apaugļošanas rezultātā vai kuru labā bērnu iznēsā sieviete pēc medicīniskās apaugļošanas (turpmāk – augļa iznēsātāja).

42

 

 

 

43

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārdiem “heteroseksuāls pāris” ar vārdiem “vai sieviete”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā: “(4) Potenciālie vecāki ir heteroseksuāls pāris, kurš iegūst bērnu medicīniskās apaugļošanas rezultātā.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(4) Potenciālie vecāki ir heteroseksuāls pāris, kurš iegūst bērnu medicīniskās apaugļošanas rezultātā.

(4) Pirms medicīniskās apaugļošanas ginekologa pienākums ir informēt potenciālos vecākus par medicīniskās apaugļošanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem, kā arī par iespējamiem ģenētiskiem un medicīniskiem sarežģījumiem bērnam.

44

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pirms medicīniskās apaugļošanas veikšanas ginekologa pienākums ir informēt potenciālos vecākus par medicīniskās apaugļošanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem, kā arī par ģenētiskiem un medicīniskiem sarežģījumiem, kas var rasties bērnam.”

Atbalstīt

(5) Pirms medicīniskās apaugļošanas veikšanas ginekologa pienākums ir informēt potenciālos vecākus par medicīniskās apaugļošanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem, kā arī par ģenētiskiem un medicīniskiem sarežģījumiem, kas var rasties bērnam.

(5) Dzimumšūnu donors vai donoru banka slēdz līgumu ar ārstniecības iestādi, kas veic medicīnisko apaugļošanu labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

45

 

46

 

 

47

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 13.panta piekto daļu.

Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 13.panta piektajā daļā vārdus “labklājības ministra noteiktajā kārtībā”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

13. panta piektajā daļā svītrot vārdus “labklājības ministra noteiktā kārtībā”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

(6) Ginekologs var veikt medicīnisko apaugļošanu augļa iznēsātājai, ja augļa iznēsātāja un potenciālie vecāki līgumā ar ārstniecības iestādi rakstiski apliecina, ka bērnu pēc dzimšanas reģistrēs kā dzimušu potenciāliem vecākiem un viņu audzinās potenciālie vecāki.

48

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 13.panta sesto daļu.

Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

(7) Medicīniskās apaugļošanas procesā atļauta selektīva grūtniecības pārtraukšana – medicīniskās apaugļošanas rezultātā radušos embriju (dzimumšūnu saplūšanas rezultāts un tā attīstība līdz augļa stadijai) dzīvības procesu pārtraukšana izlases veidā, lai embriju skaits sievietes organismā nepārsniegtu trīs.

49

 

50

 

 

 

 

Deputāte A.Prēdele

Izslēgt 13.panta septīto daļu.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.panta sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā sievietes organismā nedrīkst būt vairak par trim embrijiem.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

(6) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā sievietes organismā nedrīkst būt vairak par trim embrijiem.

 

 

14.pants. Medicīniskās apaugļošanas noslēpums

     

14.pants. Medicīniskās apaugļošanas noslēpums

Aizliegts izpaust medicīniskās apaugļošanas dzimumšūnu donora (personas, kas savas dzimumšūnas vai embriju atļauj izmantot potenciālo vecāku labā) un mātes datus, izņemot informāciju par dzimumšūnu donora ģenētiskajiem un antropometriskajiem datiem, – rasi, tautību, augumu, svaru, acu krāsu, ģimenes stāvokli, izglītību un paradumiem.

51

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 14. pantu pēc vārdiem “izglītību un” ar vārdu “kaitīgajiem”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā :

“14. pants. Medicīniski veiktas apaugļošanas noslēpums

Aizliegts izpaust medicīniski veiktas apaugļošanas dzimumšūnu donora (personas, kas savas dzimumšūnas vai embriju atļauj izmantot potenciālo vecāku labā) un mātes datus, izņemot informāciju par dzimumšūnu donora ģenētiskajiem un antropometriskajiem datiem – rasi, tautību, augumu, svaru, acu krāsu, ģimenes stāvokli, izglītību un kaitīgajiem paradumiem.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā :

“(1) Aizliegts izpaust potenciālo vecāku datus dzimumšūnu donoram.

(2) Potenciālajiem vecākiem bez dzimumšūnu donora (personas, kas savas dzimumšūnas vai embriju atļauj izmantot potenciālo vecāku labā) piekrišanas var izpaust tikai informāciju par dzimumšūnu donora ģenētiskajiem un antropometriskajiem datiem.”

Neatbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(53)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Aizliegts izpaust potenciālo vecāku datus dzimumšūnu donoram.

(2) Potenciālajiem vecākiem bez dzimumšūnu donora (personas, kas savas dzimumšūnas vai embriju atļauj izmantot potenciālo vecāku labā) piekrišanas var izpaust tikai informāciju par dzimumšūnu donora ģenētiskajiem un antropometriskajiem datiem.

15.pants. Ierobežojumi medicīniskajai apaugļošanai

   

Redakc.

preciz.

15.pants. Ierobežojumi medicīniskajā apaugļošanā

Aizliegts:

1) sapludināt cilvēka un dzīvnieka dzimumšūnu kodolus apaugļošanas nolūkā;

2) cilvēka embriju ievadīt primāta vai citas klases dzīvnieka organismā;

3) iegūt cilvēka embriju medicīniskās apaugļošanas rezultātā tikai zinātniskiem pētījumiem;

4) izmantot dzimumšūnu donora bioloģisko materiālu vai embriju komerciālos nolūkos;

5) importēt vai eksportēt dzimumšūnu donora bioloģisko materiālu un embriju, izņemot Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajos gadījumos;

6) izvēlēties bērna dzimumu medicīniskās apaugļošanas rezultātā, izņemot gadījumu, ja ar dzimumu saistīta ģenētiski pārmantojama slimība.

54

 

 

 

 

 

 

55

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 15.panta 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

“5) importēt vai eksportēt dzimumšūnu donora bioloģisko materiālu un embriju, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 15.panta 4.,5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“4) izmantot donora dzimumšūnas vai embriju komerciālos nolūkos;

5) importēt vai eksportēt donora dzimumšūnas vai embriju, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi;

6) medicīniskās apaugļošanas veikšanā izvēlēties bērna dzimumu, izņemot gadījumu, kad ar dzimumu saistīta ģenētiski pārmantojama slimība.”

Atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(55)

 

 

Atbalstīt

Aizliegts:

1) sapludināt cilvēka un dzīvnieka dzimumšūnu kodolus apaugļošanas nolūkā;

2) cilvēka embriju ievadīt primāta vai citas klases dzīvnieka organismā;

3) iegūt cilvēka embriju medicīniskās apaugļošanas rezultātā tikai zinātniskiem pētījumiem;

4) izmantot donora dzimumšūnas vai embriju komerciālos nolūkos;

5) importēt vai eksportēt donora dzimumšūnas vai embriju, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi;

6) medicīniskās apaugļošanas veikšanā izvēlēties bērna dzimumu, izņemot gadījumu, kad ar dzimumu saistīta ģenētiski pārmantojama slimība.

16.pants. Dzimumšūnu donora un augļa iznēsātājas atlases noteikumi

56

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 16.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16.pants. Dzimumšūnu donora izvēles noteikumi

Atbalstīt

16.pants. Dzimumšūnu donora izvēles noteikumi

(1) Par dzimumšūnu donoru var būt vesels vīrietis vecumā no 20 līdz 45 gadiem un vesela sieviete vecumā no 20 līdz 35 gadiem.

     

(1) Par dzimumšūnu donoru var būt vesels vīrietis vecumā no 20 līdz 45 gadiem un vesela sieviete vecumā no 20 līdz 35 gadiem.

(2) Pirms bioloģiskā materiāla paņemšanas p otenciālajam dzimumšūnu donoram veic medicīnisko izmeklēšanu labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

57

 

 

 

58

 

 

59

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 16. panta otrajā daļā vārdus “labklājības ministra noteiktajā kārtībā”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

16. panta otrajā daļā svītrot vārdus “labklājības ministra noteiktā kārtībā”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Potenciālais dzimumšūnu donors tiek medicīniski izmeklēts labklājības ministra noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

(2) Potenciālais dzimumšūnu donors tiek medicīniski izmeklēts labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

(3) Par augļa iznēsātāju var būt vesela sieviete vecumā no 20 līdz 40 gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

60

61

 

 

62

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 16.panta trešo daļu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 16. panta trešajā daļā skaitli “40” ar skaitli “45”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 16. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par augļu iznēsātāju nevar būt bērna bioloģiskā māte.”

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

17.pants. Dzimumšūnu donora tiesības

     

17.pants. Dzimumšūnu donora tiesības

(1) Dzimumšūnas vai embrija izlietošana medicīniskajai apaugļošanai var notikt tikai ar donora piekrišanu.

(2) Donors var atsaukt piekrišanu savu dzimumšūnu izmantošanai līdz medicīniskās apaugļošanas uzsākšanai.

63

 

 

64

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 17.pantā pirms vārda “piekrišana” papildināt ar vārdu “rakstveida”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Dzimumšūnas vai embriju medicīniskajā apaugļošanā var izmantot tikai ar donora rakstveida piekrišanu.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(1) Dzimumšūnas vai embriju medicīniskajā apaugļošanā var izmantot tikai ar donora rakstveida piekrišanu.

(2) Donors var atsaukt piekrišanu savu dzimumšūnu izmantošanai līdz medicīniskās apaugļošanas uzsākšanai.

18.pants. Ierobežojumi donora dzimumšūnu izmantošanā

     

18.pants. Ierobežojumi donora dzimumšūnu izmantošanā

Medicīniskās apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaits valstī nedrīkst pārsniegt trīs.

65

66

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 18.pantā izslēgt vārdu “valstī”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 18.panta tekstu šādā redakcijā:

“Medicīniskās apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu nedrīkst būt vairāk par trim.”

Atbalstīt

Atbalstīt

Medicīniskās apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu nedrīkst būt vairāk par trim.

19.pants. Donoru bankas dzimumšūnu iznīcināšana

67

Saeimas Juridiskais birojs

19.panta nosaukumā aizstāt vārdus “donora bankas dzimumšūnu” ar vārdiem “donora dzimumšūnu”.

Atbalstīt

19.pants. Donora dzimumšūnu iznīcināšana

Donora dzimumšūnas tiek iznīcinātas:

1) ja tās tiek uzglabātas dzimumšūnu bankā ilgāk par 10 gadiem;

68

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 19.panta ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā: “Dzimumšūnu bankā uzglabātās donora dzimumšūnas iznīcināmas:

1) ja tās uzglabātas ilgāk par 10 gadiem;”.

Atbalstīt

Dzimumšūnu bankā uzglabātās donora dzimumšūnas iznīcināmas:

1) ja tās uzglabātas ilgāk par 10 gadiem;

2) ja medicīniskās apaugļošanas rezultātā no tām dzimuši trīs veseli bērni;

69

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 19.panta 2.punktā vārdu “veseli”.

Atbalstīt

2) ja medicīniskās apaugļošanas rezultātā no tām dzimuši trīs bērni;

3) ja dzimumšūnas uzglabāšanas laikā kļuvušas nederīgas;

4) ja dzimušam bērnam vai auglim, kas radies medicīniskās apaugļošanas rezultātā, konstatēta ģenētiska slimība;

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

3) ja tās uzglabāšanas laikā kļuvušas nederīgas;

4) ja no tām dzimušam bērnam vai auglim, kas radies medicīniskās apaugļošanas rezultātā, konstatēta ģenētiska slimība;

5) ja donors ir miris, izņemot gadījumus, ja donors ir devis piekrišanu dzimumšūnu izmantošanai pēc viņa nāves;

70

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 19.panta 5.punktu pirms vārda “piekrišanu” ar vārdu “rakstveida”.

Atbalstīt

5) ja donors ir miris, izņemot gadījumu, kad donors devis rakstveida piekrišanu dzimumšūnu izmantošanai pēc viņa nāves;

6) pēc donora lūguma.

71

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 19.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pēc donora rakstveida iesnieguma.”

Atbalstīt

 

 

6) pēc donora rakstveida iesnieguma.

20.pants. Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna juridiskais statuss

     

20.pants. Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna juridiskais statuss

(1) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušais bērns ir uzskatāms par dzimušu laulībā, ja medicīniskās apaugļošanas brīdī potenciālo vecāku laulība ir reģistrēta.

   

Redakc.

preciz.

(1) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušais bērns uzskatāms par dzimušu laulībā, ja medicīniskās apaugļošanas brīdī potenciālo vecāku laulība bija reģistrēta.

(2) Ja medicīniskās apaugļošanas vai bērna piedzimšanas laikā potenciālo vecāku laulība nav reģistrēta, bērna statuss tiek noteikts Civillikumā noteiktajā kārtībā.

72

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā :

“(2) Gadījumos, kad potenciālo vecāku laulība nav reģistrēta, medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna juridiskā statusa noteikšanai piemēro Civillikuma noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

20. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā :

“(2) Gadījumos, kad potenciālo vecāku laulība nav reģistrēta, medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna juridiskā statusa noteikšanai piemēro Civillikuma noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.”

Atbalstīt,

redakc.

preciz.

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc.

preciz.

 

 

 

 

(2) Gadījumos, kad potenciālo vecāku laulība nav reģistrēta, medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna juridiskā statusa noteikšanai piemēro Civillikuma noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.

21.pants. Paternitātes tiesību neatzīšana

     

21.pants. Paternitātes tiesību neatzīšana

(1) Sievietei, kas ieņēmusi bērnu ar donora spermu medicīniskās apaugļošanas rezultātā, nav tiesību prasīt medicīniskās apaugļošanas rezultātā ieņemta bērna paternitātes atzīšanu.

(2) Ar donora dzimumšūnām medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam, bērna vecākiem vai aizbildņiem nav tiesību prasīt donora paternitātes atzīšanu.

(3) Dzimumšūnu donoram nav tiesību pašam atzīt paternitāti vai iesniegt prasību par paternitātes noteikšanu medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam, izņemot gadījumus, ja donors un potenciālais vecāks ir viena un tā pati persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21. pants. Maternitātes un paternitātes tiesību neatzīšana

(1) Potenciālajiem vecākiem, viņu vecākiem un aizgādņiem nav tiesības prasīt ne paternitātes, ne maternitātes atzīšanu medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā ieņemtam bērnam.

(2) Medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam, viņa vecākiem un aizbildņiem nav tiesības prasīt ne donora paternitātes, ne donora maternitātes atzīšanu.

(3) Dzimumšūnu donoram nav tiesību pašam atzīt paternitāti vai maternitāti vai iesniegt prasību par paternitātes vai maternitātes atzīšanu medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam. Iesniegt prasību par paternitātes vai maternitātes atzīšanu nevar arī dzimumšūnu donora vecāki un aizgādņi.

(4) Augļa iznēsātāja nevar atzīt un prasīt, lai tiktu atzīta medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā ieņemta bērna maternitāte. Iesniegt prasību par maternitātes atzīšanu nevar arī augļa iznēsātājas vecāki un aizgādņi.”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 21. panta tekstu šādā redakcijā :

(1) Potenciālajiem vecākiem, viņu vecākiem un aizgādņiem nav tiesību prasīt dzimumšūnu donora paternitātes atzīšanu medicīniskās apaugļošanas rezultātā ieņemtam bērnam.

(2) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam, viņa vecākiem un aizbildņiem nav tiesību prasīt dzimumšūnu donora paternitātes atzīšanu.

(3) Dzimumšūnu donoram nav tiesību pašam atzīt paternitāti vai prasīt paternitātes atzīšanu medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam. Prasīt paternitātes atzīšanu nevar arī dzimumšūnu donora vecāki un aizgādņi.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt IV. nodaļu ar jaunu 22. pantu šādā redakcijā:

“22. pants. Izņēmumi paternitātes vai maternitātes atzīšanai

(1) Dzimumšūnu donoram ir tiesības atzīt vai prasīt, lai tiktu atzīta medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna paternitāte vai maternitāte, gadījumā, kad dzimumšūnu donors un potenciālais vecāks ir viena un tā pati persona. Civillikumā noteiktajos gadījumos šādas pašas tiesības ir arī dzimumšūnu donora vecākiem un aizgādņiem.

(2) Augļa iznēsātājai ir tiesības atzīt vai prasīt, lai tiktu atzīta medicīniski veiktas apaugļošanas rezultātā dzimuša bērna maternitāte, gadījumos, kad potenciālie vecāki ir atteikušies reģistrēt bērnu kā dzimušu potenciāliem vecākiem vai ja potenciālie vecāki ir miruši. Šajos gadījumos iesniegt prasību par maternitātes atzīšanu var arī augļa iznēsātājas vecāki un aizgādņi.”

Uzskatīt līdzšinējo 22., 23., 24., 25. un 26. pantu attiecīgi par 23., 24., 25., 26. un 27. pantu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(1) Potenciālajiem vecākiem, viņu vecākiem un aizgādņiem nav tiesību prasīt dzimumšūnu donora paternitātes atzīšanu medicīniskās apaugļošanas rezultātā ieņemtam bērnam.

(2) Medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam, viņa vecākiem un aizbildņiem nav tiesību prasīt dzimumšūnu donora paternitātes atzīšanu.

(3) Dzimumšūnu donoram nav tiesību pašam atzīt paternitāti vai prasīt paternitātes atzīšanu medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušam bērnam. Prasīt paternitātes atzīšanu nevar arī dzimumšūnu donora vecāki un aizgādņi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa. Dzimstības regulēšana

     

V nodaļa. Dzimstības regulēšana

22.pants. Kontracepcija

     

22.pants. Kontracepcija

(1) Kontracepcija ir medicīnisku līdzekļu un metožu kopums grūtniecības iestāšanās novēršanai.

(2) Ķirurģiska kontracepcija ir grūtniecības iestāšanās novēršana, izmantojot operāciju.

(3) Ārstniecības personas pienākums ir tās aprūpē esošām reproduktīva vecuma personām izskaidrot kontracepcijas nozīmi dzimstības regulēšanā un reproduktīvās veselības saglabāšanā un ieteikt kontracepciju kā izsargāšanās veidu no nevēlamas grūtniecības.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

(1) Kontracepcija ir medicīnisku līdzekļu un metožu kopums grūtniecības iestāšanās novēršanai.

(2) Ķirurģiska kontracepcija ir grūtniecības iestāšanās novēršana, izmantojot operāciju.

(3) Ārstniecības personas pienākums ir tās aprūpē esošām reproduktīva vecuma personām izskaidrot kontracepcijas nozīmi dzimstības regulēšanā un reproduktīvās veselības saglabāšanā un ieteikt kontracepciju, lai izsargātos no nevēlamas grūtniecības

23.pants. Kontracepcijas izvēle un nodrošināšana

     

23.pants. Kontracepcijas izvēle un nodrošināšana

(1) Kontracepcijas lietošana ir personas labprātīga izvēle.

     

(1) Kontracepcijas lietošana ir personas labprātīga izvēle.

(2) Nozīmēt kontraceptīvus vai lietot kontracepcijas medicīniskās tehnoloģijas (izņemot ķirurģisko kontracepciju) un sekojošu pacienta medicīnisko novērošanu drīkst tikai ginekologs un ģimenes ārsts.

77

Sociālo un darba lietu komisija

izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izrakstīt kontraceptīvus vai lietot kontracepcijas medicīniskās tehnoloģijas (izņemot ķirurģisko kontracepciju) un veikt pacienta medicīnisko novērošanu pēc tam drīkst tikai ginekologs vai ģimenes ārsts.”

Atbalstīt

(2) Izrakstīt kontraceptīvus vai lietot kontracepcijas medicīniskās tehnoloģijas (izņemot ķirurģisko kontracepciju) un veikt pacienta medicīnisko novērošanu pēc tam drīkst tikai ginekologs vai ģimenes ārsts.

(3) Hormonālos kontracepcijas līdzekļus izsniedz pret ārsta recepti, izņemot neatliekamo hormonālo kontracepciju (hormonālo preparātu lietošana, lai novērstu grūtniecības iestāšanos).

78

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 23.panta trešo daļu.

Atbalstīt

 

(4) Ķirurģisko kontracepciju drīkst izdarīt:

1) pacientam, kas ir vecāks par 25 gadiem, ar viņa rakstisku piekrišanu;

2) medicīnisku indikāciju dēļ pacientam (arī jaunākam par 25 gadiem) ar ārstu konsīlija apstiprinājumu (konsīlija sastāvā ir ginekologs un divi ārsti – attiecīgās medicīnas nozares speciālisti) un personas rakstisku piekrišanu (personas rīcībnespējas gadījumā – ar aizgādņa rakstisku piekrišanu) labklājības ministra noteiktajos gadījumos.

(5) Ķirurģisko kontracepciju pacientam drīkst izdarīt ginekologs vai urologs.

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

23.pantā aizstāt vārdu “rakstisks” ar vārdu “rakstveida”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ķirurģisko kontracepciju drīkst izdarīt:

1) pacientam, kas ir vecāks par 25 gadiem, ar viņa rakstveida piekrišanu;

2) medicīnisku indikāciju dēļ pacientam (arī jaunākam par 25 gadiem) ar ārstu konsīlija apstiprinājumu (konsīlija sastāvā ir ginekologs un divi ārsti – attiecīgās medicīnas nozares speciālisti) un personas rakstveida piekrišanu (personas rīcībnespējas gadījumā – ar aizgādņa rakstveida piekrišanu) labklājības ministra noteiktajos gadījumos.

(4) Ķirurģisko kontracepciju pacientam drīkst izdarīt ginekologs vai urologs.

VI nodaļa. Grūtniecības pārtraukšana

80

Deputāte A.Prēdele

Izslēgt likumprojekta VI nodaļu.

Neatbalstīt

VI nodaļa. Grūtniecības pārtraukšana

24.pants. Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās

     

24.pants. Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās

(1) Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana pēc sievietes lūguma līdz grūtniecības 12.nedēļai, skaitot no pēdējo menstruāciju pirmās dienas (pēc korekcijas).

81

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana pēc sievietes lūguma līdz grūtniecības 12.nedēļai.”

Atbalstīt

(1) Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana pēc sievietes lūguma līdz grūtniecības 12.nedēļai.

(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt ginekologs vai ģimenes ārsts, izskaidrojot pacientei grūtniecības pārtraukšanas iespējamos sarežģījumus.

82

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

84

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 24. panta otro daļu ar vārdiem “un iespēju saglābāt topošajam bērnam dzīvību, nododot viņu valsts aprūpē.”.

Deputāts M.Vītols

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā: “(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt ginekologs, kura pienākums ir atrunāt pacienti no grūtniecības pārtraukšanas, izskaidrojot grūtniecības pārtraukšanas iespējamos sarežģījumus.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt ginekologs vai ģimenes ārsts, informējot pacienti par grūtniecības pārtraukšanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt ginekologs vai ģimenes ārsts, informējot pacienti par grūtniecības pārtraukšanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem.

(3) Pārtraukt grūtniecību pēc sievietes vēlēšanās drīkst ginekologs slimnīcā vai ambulatorās ārstniecības iestādes stacionārā nodaļā.

85

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

Deputāts M.Vītols

Papildināt 24.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Pirms grūtniecības pārtraukšanas ginekologa pienākums ir atkārtoti informēt pacienti par grūtniecības pārtraukšanas būtību un iespējamiem sarežģījumiem.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 24.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pārtraukt grūtniecību pēc sievietes vēlēšanās drīkst ginekologs slimnīcā vai ambulatorās ārstniecības iestādes stacionārajā nodaļā, atkārtoti informējot par grūtniecības pārtraukšanas gadījumā iespējamiem sarežģījumiem.”

Deputāts M.Vītols

Papildināt 24.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

”(5)Aizliegta visa veida abortu reklāma masu informācijas līdzekļos.”

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(86)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(3) Pārtraukt grūtniecību pēc sievietes vēlēšanās drīkst ginekologs slimnīcā vai ambulatorās ārstniecības iestādes stacionārajā nodaļā, atkārtoti informējot par grūtniecības pārtraukšanas gadījumā iespējamiem sarežģījumiem.

25.pants. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ

88

Deputāte A.Seile

Izslēgt 25.pantu.

Neatbalstīt

25.pants. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā

(1) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana, pamatojoties uz medicīniskām vai sociālām indikācijām, līdz grūtniecības 22.nedēļai, skaitot no pēdējo menstruāciju pirmās dienas (pēc korekcijas).

(2) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ pieļaujama labklājības ministra noteiktajos gadījumos, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un sievietes rakstiska piekrišana, sievietes rīcībnespējasgadījumā – aizgādņa rakstiska piekrišana.

(3) Pārtraukt grūtniecību medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ drīkst tikai ginekologs slimnīcā.

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

93

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā

(1) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai tad, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām vai izziņu no tiesībsargājošām institūcijām par izvarošanas gadījumu. Tā tiek veikta līdz grūtniecības 22. nedeļai, skaitot no pēdējo menstruāciju pēdējās dienas.

(2) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un sievietes rakstveida piekrišana, sievietes rīcībnespējas gadījumā - aizgādņa rakstveida piekrišana.

(3) Pārtraukt grūtniecību medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, drīkst tikai ginekologs slimnīcā.”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 25. pantu šādā redakcijā :

“25. pants. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā

(1) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai tad, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām vai izziņu no tiesībsargājošām institūcijām par izvarošanas gadījumu.

(2) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ tiek veikta līdz grūtniecības 22. nedēļai, skaitot no pēdējo menstruāciju pēdējās dienas. Izvarošanas rezultātā iestājušās grūtniecības pārtraukšana tiek veikta līdz grūtniecības 12. nedēļai, skaitot no pēdējo menstruāciju pēdējās dienas.

(3) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un sievietes rakstiska piekrišana, sievietes rīcībnespējas gadījumā- aizgādņa rakstiska piekrišana.

(4) Pārtraukt grūtniecību medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā, drīkst tikai ginekologs stacionārā ārstniecības iestādē”.

Deputāts M.Vītols

Aizstāt 25.panta nosaukumā vārdus “sociālu apstākļu dēļ” ar vārdiem “juridisku apstākļu dēļ”.

 

Deputāts M.Vītols

Aizstāt 25.pantā vārdus “sociāli apstākļi” un “sociālas indikācijas “ attiecīgajā locījumā ar vārdiem “juridiski apstākļi” attiecīgajā locījumā.

 

Saeimas Juridiskais birojs

25.pantā ierosinām:

vārdu “rakstiska” aizstāt ar vārdu “rakstveida”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 25. pantu šādā redakcijā :

“25.pants. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā

(1) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu izziņu par izvarošanas gadījumu.

(2) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ tiek veikta līdz grūtniecības 22.nedēļai. Izvarošanas rezultātā iestājušās grūtniecības pārtraukšana tiek veikta līdz grūtniecības 12.nedēļai.

(3) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un sievietes rakstveida piekrišana (sievietes rīcībnespējas gadījumā — aizgādņa rakstveida piekrišana).

(4) Pārtraukt grūtniecību medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, drīkst tikai ginekologs stacionārā ārstniecības iestādē.”

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(94)

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(94)

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(1) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, ir grūtniecības mākslīga pārtraukšana, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu izziņu par izvarošanas gadījumu.

(2) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ tiek veikta līdz grūtniecības 22.nedēļai. Izvarošanas rezultātā iestājušās grūtniecības pārtraukšana tiek veikta līdz grūtniecības 12.nedēļai.

(3) Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un sievietes rakstveida piekrišana (sievietes rīcībnespējas gadījumā — aizgādņa rakstveida piekrišana).

(4) Pārtraukt grūtniecību medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, drīkst tikai ginekologs stacionārā ārstniecības iestādē.

26.pants. Grūtniecības pārtraukšana, ja grūtniecība iestājusies pacientei, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu

95

 

 

96

 

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 26. pantā skaitli “18” ar skaitli “16”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26 panta nosaukumu šādā redakcijā: “26.pants. Grūtniecības pārtraukšana pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem “

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

26.pants. Grūtniecības pārtraukšana

pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem

 

(1) Ja grūtniecība iestājusies pacientei, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ārsts, kurš konstatējis grūtniecību, par to informē grūtnieces vecākus un bāriņtiesu (pagasttiesu).

97

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

26.panta pirmajā daļā aiz vārda “vecākus” papildināt ar vārdu “(aizbildni)”;

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja grūtniecība iestājusies pacientei, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, ārsts, kurš konstatējis grūtniecību, par to informē pacientes vecākus (aizbildņus) vai citu pilngadīgu uzticības personu pēc pacientes izvēles.”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja grūtniecība iestājusies pacientei, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, ārsts, kurš konstatējis grūtniecību, par to informē pacientes vecākus vai aizbildni.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja grūtniecība iestājusies pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, ārstam, kas konstatējis grūtniecību, ir pienākums uzklausīt pacienti un veltīt pienācīgu uzmanību viņas uzskatiem, ņemot vērā šīs pacientes vecumu un brieduma pakāpi. Pēc situācijas izvērtēšanas ārsta pienākums ir par grūtniecības iestāšanos informēt attiecīgi grūtnieces vecākus vai aizbildni.”

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(100)

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(100)

Atbalstīt

(1) Ja grūtniecība iestājusies pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, ārstam, kas konstatējis grūtniecību, ir pienākums uzklausīt pacienti un veltīt pienācīgu uzmanību viņas uzskatiem, ņemot vērā šīs pacientes vecumu un brieduma pakāpi. Pēc situācijas izvērtēšanas ārsta pienākums ir par grūtniecības iestāšanos informēt attiecīgi grūtnieces vecākus vai aizbildni.

(2) Pacientei, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc pacientes vēlēšanās drīkst izsniegt, ja grūtniecības pārtraukšanai piekrīt vismaz viens no pacientes vecākiem vai aizbildnis un to apstiprina ar parakstu medicīniskajā dokumentācijā un norīkojumā uz ārstniecības iestādi.

101

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc pašas vēlēšanās drīkst izsniegt, ja vismaz viens no viņas vecākiem vai aizbildnis grūtniecības pārtraukšanai piekrīt un to apstiprina ar parakstu medicīniskajā dokumentācijā un norīkojumā uz ārstniecības iestādi.”

Atbalstīt

(2) Pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc pašas vēlēšanās drīkst izsniegt, ja vismaz viens no viņas vecākiem vai aizbildnis grūtniecības pārtraukšanai piekrīt un to apstiprina ar parakstu medicīniskajā dokumentācijā un norīkojumā uz ārstniecības iestādi.

(3) Pacientei, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ pieļaujama labklājības ministra noteiktajos gadījumos, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums un vismaz viena no pacientes vecākiem vai aizbildņa rakstiska piekrišana.

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

26. panta trešajā daļā:

aizstāt vārdus “vai sociālu apstākļu dēļ” ar vārdiem “dēļ vai gadījumā, ja grūtniecība iestājusies izvarošanas rezultātā”, izslēgt vārdus “ labklājības ministra noteiktajos gadījumos”.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

26. panta trešajā daļā svītrot vārdus “vai sociālu apstākļu dēļ” un “labklājības ministra noteiktajos gadījumos”.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26 panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegta izziņa par izvarošanas gadījumu un vismaz viena no pacientes vecākiem vai aizbildņa rakstveida piekrišana.”

Atbalstīt

iestrādājot komisijas priekšl.

(104)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(3) Pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ vai gadījumā, kad tā iestājusies izvarošanas rezultātā, pieļaujama, ja ir ārstu konsīlija apstiprinājums vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegta izziņa par izvarošanas gadījumu un vismaz viena no pacientes vecākiem vai aizbildņa rakstveida piekrišana.

(4) Ja pacientei, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, radusies konfliktsituācija ar vecākiem vai aizbildni, grūtniecības pārtraukšanai medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ nepieciešams bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums (atzinums bērna interesēs).

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 26 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pacientei, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, radusies konfliktsituācija ar vecākiem vai aizbildni par grūtniecības pārtraukšanu, tad grūtniecības pārtraukšanai nepie ciešams bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums (atzinums bērna interesēs).”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 26 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pacientei, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, radusies konfliktsituācija ar vecākiem vai aizbildni par grūtniecības pārtraukšanu, tad grūtniecības pārtraukšanai nepieciešams bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums (atzinums bērna interesēs).”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, radies strīds ar vecākiem vai aizbildni par grūtniecības saglabāšanu, grūtniecības pārtraukšanai nepieciešams bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums (atzinums, kas atbilst bērna interesēm).”

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(107)

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādājot komisijas priekšl.

(107)

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja pacientei, kura ir jaunāka par 16 gadiem, radies strīds ar vecākiem vai aizbildni par grūtniecības saglabāšanu, grūtniecības pārtraukšanai nepieciešams bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums (atzinums, kas atbilst bērna interesēm).

 

108

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar Pārejas noteikumiem, paredzot grozījumus Civillikumā.

Neatbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.