Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” Atzīts par steidzamu

(reģ.nr.641)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam ar redakcionāliem

labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17. nr.; Latvijas republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 14. nr.; 1997, 2., 8. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17. nr.; Latvijas republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 14. nr.; 1997, 2., 8. nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Zemessardzes komandiera kompetence

(4) Zemessardzes komandieris ieceļ amatā Zemessardzes apakšvienību komandierus un štābu priekšniekus, apstiprina amatos Zemessardzes

amatpersonas.

 

1.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izslēgt likuma 11. panta ceturto daļu.

 

 

Pieņemts

1. Izslēgt 11. panta ceturto daļu.

15.pants. Zemessardzes virsnieki

(3) Zemessardzes virsniekus dienestā ieskaita Zemessardzes komandieris ar savu pavēli.

 

2.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izslēgt likuma 15. panta trešo daļu.

 

 

Pieņemts

2. Izslēgt 15. panta trešo daļu.

23.pants. Zemessardzes virsnieku iecelšana amatos

(1) Zemessardzes virsniekus amatā ieceļ Zemessardzes komandieris.

(2) Zemessardzes komandieri amatā ieceļ un no amata atbrīvo Saeima pēc Valsts prezidenta priekšlikuma.

 

 

 

 

1. Izslēgt 23. panta otro daļu.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

,,1. Izteikt 23. pantu jaunā redakcijā:

“23. pants. Zemessardzes virsnieku iecelšana amatos

Zemessardzes virsnieku amatos iecelšanas kārtību nosaka citi normatīvie akti.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

,,1. Izteikt likuma 23. pantu jaunā redakcijā:

“ 23. pants. Zemessardzes virsnieku iecelšana amatos

Zemessardzes virsniekus amatos ieceļ aizsardzības ministrs vai Nacionālo bruņoto spēku komandieris normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Pieņemts daļēji

sk. pr. nr.4.

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt likuma 23. pantu šādā redakcijā:

“ 23. pants. Zemessardzes virsnieku iecelšana amatos

Zemessardzes virsniekus amatos ieceļ aizsardzības ministrs vai Nacionālo bruņoto spēku komandieris normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

44.pants. Ierindas dienesta zemessargu dienesta un darba tiesības

(2) Visi ierindas dienesta zemessargi pēc 5, 10, 15 un 20 gadu nepārtrauktas dienēšanas Zemessardzes ierindas dienestā saņem vienreizēju pabalstu trīs mēnešu amatalgas apmērā atbilstoši pēdējam ieņemamajam amatam.

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Aizstāt 44. panta (2) daļā vārdus “nepārtrauktas dienēšanas Zemessardzes ierindas dienestā” ar vārdiem “nepārtraukta aktīvā militārā dienestā”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizstāt 44. panta (2) daļā vārdus “zemessardzes ierindas dienestā” ar vārdiem “regulāro spēku vienībās un Zemessardzes ierindas dienestā”.

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

Pieņemts

4. Aizstāt 44. panta otrajā daļā vārdus “zemessardzes ierindas dienestā” ar vārdiem “regulāro spēku vienībās un Zemessardzes ierindas dienestā”.

46.pants. Zemessardzes virsnieka tiesības uz dzīvokli

Ja tas nepieciešams sakarā ar darba attiecībām, valsts divu gadu laikā no dienesta gaitu sākuma nodrošina Zemessardzes ierindas dienesta zemessargu ar dienesta dzīvokli un dienesta telefonu. Ja līdz dienesta dzīvokļa saņemšanai ierindas dienesta zemessargs ir spiests īrēt dzīvojamās telpas no fiziskajām personām, Zemessardze var kompensēt viņam papildu izdevumus par telpu īri.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Izteikt 46. pantu jaunā redakcijā:

“46. pants. Zemessargu, kuri pilda profesionālo militāro dienestu, tiesības uz dzīvokli.

(1) Zemessardzes aktīvā (ierindas) dienesta zemessargu nepieciešamības gadījumā dienesta vietā apgādā no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda ar dienesta dzīvojamo telpu.

(2) Profesionālā dienesta karavīram, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt 46. pantu jaunā redakcijā:

“46. pants. Ierindas dienesta zemessargu tiesības uz dzīvokli.

(1) Zemessardzes aktīvā (ierindas) dienesta zemessargu nepieciešamības gadījumā dienesta vietā apgādā no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda ar dienesta dzīvojamo telpu.

(2) Zemessardzes ierindas dienesta, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.”

 

Pieņemts

daļ., skat. pr. nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

5. Izteikt 46. pantu jaunā redakcijā:

“46. pants. Ierindas dienesta zemessargu tiesības uz dzīvokli.

(1) Zemessardzes aktīvā (ierindas) dienesta zemessargu, ja nepieciešams, dienesta vietā apgādā ar dienesta dzīvojamo telpu no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda..

(2) Zemessardzes ierindas dienesta, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.”

48.pants. No Zemessardzes ierindas dienesta atvaļināmo zemessargu tiesības un viņiem izmaksājamās kompensācijas

(1) Ja zemessargi tiek atvaļināti no ierindas dienesta, viņi saņem šādas papildu izmaksas:

d) gadījumos, kad zemessargu atvaļina pēc paša vēlēšanās, ja viņa izdiena ir mazāka par 20 gadiem, - pēdējo divu nedēļu atalgojuma apmērā, bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā; sakarā ar ierindas dienesta zemessargu skaita samazināšanu, ja atvaļināmais atsakās pieņemt citu piedāvāto amatu, sakarā ar neatbilstību dienestam nepietiekamu

profesionālo iemaņu dēļ - pēdējo divu nedēļu atalgojuma apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 48. panta pirmās daļas “d” punktā vārdus “bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā” ar vārdiem “bet ne mazāku par simt latiem”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 48. panta pirmās daļas “d” apakšpunktā vārdus “bet ne mazāku kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu apmērā” ar vārdiem “bet ne mazāku par simt latiem”.