Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.) grozījumu un papildināt 20.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sniedz atzinumu par grūtniecības pārtraukšanu medicīnisku indikāciju vai sociālu apstākļu dēļ personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ja minētajai personai radusies konfliktsituācija ar vecākiem vai aizbildni."