Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā “Par Aizsardzības spēkiem ” ATZĪTS PAR STEIDZAMU

(reģ. nr. 639)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par Aizsardzības spēkiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13. nr. 23. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 14. nr.; 1997, 6., 20. nr.; 1999, 14., 24. nr.) grozījumu un izteikt 50. panta pirmās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā::

1.

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un redakcionāli precizēt ievaddaļu

 

 

Pieņemts

Izdarīt likumā “Par Aizsardzības spēkiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 14. nr.; 1997, 6., 20. nr.; 1999, 14., 24. nr.) šādus grozījumus:

 

 

17.pants. Virsdienesta karavīri

(2) Virsdienesta instruktoru un kareivju maksimālais vecums aktīvajā dienestā ir 45 gadi, rezervē - 50 gadi.

 

2.

LR Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

,,Izteikt 17. panta (2) daļu jaunā redakcijā:

“(2) Virsdienesta kareivju grupas karavīriem maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā ir 45 gadi (rezervē - 50 gadi), instruktoru grupas karavīriem - 50 gadi (rezervē - 50 gadi).”

 

Pieņemts

1. Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Virsdienesta kareivju grupas karavīriem maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā ir 45 gadi (rezervē - 50 gadi), instruktoru grupas karavīriem - 50 gadi (rezervē - 50 gadi).”

5.pants. Aktīvā dienesta karavīru dienesta un darba tiesības

(5) Visi karavīri pēc 5, 10, 15 un 20 gadu nepārtrauktas dienēšanas Latvijas Republikas Aizsardzības spēku aktīvajā dienestā saņem vienreizēju

pabalstu triju mēnešu amatalgas apmērā atbilstoši viņu pēdējam amatam.

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

LR Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

,,Svītrot 45. panta (5) daļā vārdus “Latvijas Republikas Aizsardzības spēku””.

LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu aizstājot 45. panta piektajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Aizsardzības spēku aktīvajā dienestā” ar vārdiem “regulāro spēku vienībās un Zemessardzes ierindas dienestā”.

 

Pieņemts daļēji, skat. pr. nr.4

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 45. panta piektajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Aizsardzības spēku aktīvajā dienestā” ar vārdiem “regulāro spēku vienībās un Zemessardzes ierindas dienestā”.

47.pants. Karavīru tiesības uz dzīvokli

Ja nepieciešams, virsniekus un virsdienesta karavīrus divu gadu laikā no dienesta gaitu sākuma valsts nodrošina ar dienesta dzīvokli un dienesta

telefonu. Ja līdz dienesta dzīvokļa saņemšanai virsnieks vai virsdienesta karavīrs ir spiests īrēt dzīvojamās telpas no fiziskajām personām,

Aizsardzības ministrija var kompensēt viņam papildu izdevumus par telpu īri.

 

5.

LR Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

,,Izteikt 47. pantu šādā redakcijā:

“(1) Profesionālā dienesta karavīru nepieciešamības gadījumā dienesta vietā apgādā ar dienesta dzīvojamo telpu no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda.

(2) Profesionālā dienesta karavīram, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.””

 

Pieņemts

3. Izteikt 47. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Profesionālā dienesta karavīru, ja nepieciešams, dienesta vietā apgādā ar dienesta dzīvojamo telpu no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda.

(2) Profesionālā dienesta karavīram, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.”

50.pants. Atvaļināto karavīru tiesības un viņiem paredzētās kompensācijas

e) obligātā aktīvā dienesta karavīriem - vienas minimālās darba algas apmērā;

 

 

 

“e) obligātā aktīvā dienesta karavīriem - 50 latu apmērā;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 50. panta pirmās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) obligātā aktīvā dienesta karavīriem - 50 latu apmērā;”.