Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

(Iekļauts lik-ts “Grozījums Robežsardzes likumā” reģ.nr.630)

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījums Robežsardzes likumā

(reģ.nr.638)

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem) 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.) grozījumu un

 

1.

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un attiecīgi precizēt arī likumprojekta ievaddaļu.

 

Pieņemt

 

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.) šādus grozījumus:

27.pants. Robežsardzes palīgi

(1) Par Robežsardzes palīgiem var būt Latvijas pilsoņi un pierobežā dzīvojošas personas, kuras, ņemot vērā to personiskās īpašības, ir spējīgas un vēlas brīvprātīgi bez atalgojuma palīdzēt Robežsardzei.

(2) Robežsardzes palīgu darbību, viņu tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

 

 

2.

(Iekļauts lik-ts “Grozījums Robežsardzes likumā” reģ.nr.630;)

Izslēgt 27.pantu.

 

 

Pieņemt

1. Izslēgt 27.pantu.

43.pants. Robežsarga darbības garantijas

…..

(6) Zaudējumi, kas nodarīti robežsarga vai viņa ģimenes locekļu mantai un veselībai sakarā ar robežsarga dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no valsts budžeta. Ja robežsargs, pildot dienesta pienākumus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem (Civillikuma 423.pants) izmaksā vienreizēju pabalstu 1000 minimālo mēnešalgu apmērā.

aizstāt 43.panta sestajā daļā vārdus “1000 minimālo mēnešalgu” ar vārdiem “50000 latu”.

 

 

 

2. Aizstāt 43.panta sestajā daļā skaitli un vārdus “1000 minimālo mēnešalgu” ar skaitli un vārdu “50 000 latu”.