Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

 

 

 

1. pants. 2000. gada 5. jūlijā Tbilisi parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības nolīgumus par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada __________________.