Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un.reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekta “Veterinārmedicīnas likums”trešajam lasījumam apkopotie priekšlikumi

(reģ. nr. 635)

Otrā lasījuma redakcija

(reģ. nr.635; dok. nr.2456)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2

3

4

5.

I nodaļa

       

Vispārīgie noteikumi

       
 

1

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Visā likumprojekta tekstā vārdus “Valsts veterinārais dienests”aizstāt ar vārdiem “Pārtikas un veterinārais dienests” un vārdus “teritoriālā veterinārā pārvalde “aizstāt ar vārdiem “Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība”; vārdu salikumos “valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programma” svītrot vārdu “profilaktiskās”.

Atbalstīt.

 
 

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Visā likumprojekta tekstā:

vārdus “veterinārais inspektors” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdiem “pārtikas un veterinārais inspektors” attiecīgajā locījumā;

Atbalstīt.

 
   

vārdus “dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielas” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdu “ atliekvielas” attiecīgajā locījumā:

   
   

vārdus “veterinārmedicīnas prakses tiesības” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdiem “tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi”.

   

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dzīvnieku infekcijas slimības - slimības, kuru ierosinātāji (baktērijas, vīrusi, mikroskopiskās sēnes, vienšūņi, prioni, ektoparazīti, endoparazīti) tieši vai dažādu faktoru ietekmē var tikt pārnesti no viena dzīvnieka uz citu dzīvnieku vai cilvēku;

     

1) dzīvnieku infekcijas slimības - slimības, kuru ierosinātāji (baktērijas, vīrusi, mikroskopiskās sēnes, vienšūņi, prioni, ektoparazīti, endoparazīti) tieši vai dažādu faktoru ietekmē var tikt pārnesti no viena dzīvnieka uz citu dzīvnieku vai cilvēku;

2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti, medus) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes tehniskās izejvielas (ādas, vilna, sari, mati, spalvas, dūnas, kauli, ragi, nagi u.c.);

     

2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti, medus) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes tehniskās izejvielas (ādas, vilna, sari, mati, spalvas, dūnas, kauli, ragi, nagi u.c.);

3) epizootija - dzīvnieku infekcijas slimība, kurai ir strauja un masveidīga izplatība;

3

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) epizootija - dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana un strauja izplatība un kas rada lielus sociāli ekonomiskos zaudējumus, ierobežo dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produkcijas starptautisko tirdzniecību.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

3) epizootija - dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana un strauja izplatība un kura rada lielus sociālekonomiskos zaudējumus, ierobežo starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produkciju.

4) praktizējošs veterinārārsts - veterinārārsts, kas ieguvis veterinārmedicīniskās prakses tiesības un nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi;

     

4) praktizējošs veterinārārsts - veterinārārsts, kas ieguvis tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi un nodarbojas ar to;

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas un citi reproduktīvie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības),

veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

     

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas un citi reproduktīvie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības),veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu, veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

6) veterinārā ekspertīze - dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu;

     

6) veterinārā ekspertīze - dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu;

7) veterinārmedicīna - zinātnes un prakses nozare, kas nodarbojas ar jautājumiem, kuri saistīti ar dzīvnieku veselību un slimībām, izstrādā veterinārās prasības, kuru izpilde veicina dzīvnieku veselību, produktivitāti un labturību, nodrošina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, pasargā iedzīvotājus no saslimšanas ar dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām, nodrošina kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības, kā arī nodrošina vides aizsardzību;

     

7) veterinārmedicīna - zinātnes un prakses nozare, kas nodarbojas ar jautājumiem, kuri saistīti ar dzīvnieku veselību un slimībām, izstrādā veterinārās prasības, kuru izpilde veicina dzīvnieku veselību, produktivitāti un labturību, nodrošina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, pasargā iedzīvotājus no saslimšanas ar dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām, nodrošina kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības, kā arī nodrošina vides aizsardzību;

 

8) veterinārmedicīniskā prakse - profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā.

4

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8) veterinārmedicīniskā prakse - praktizējoša veterinārārsta profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā.”

Atbalstīt.

8) veterinārmedicīniskā prakse- praktizējoša veterinārārsta profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā.

 

5

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar šāda termina skaidrojumu:

“akvakultūras dzīvnieki - dzīvas zivis un citi ūdens dzīvnieki (izņemot ūdens zīdītājdzīvniekus un abiniekus) jebkurā attīstības pakāpē, ja tie izaudzēti audzētavās, speciāli šim nolūkam mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs vai dabīgās ūdenstilpēs izzvejotas zivis un citi ūdens dzīvnieki, kas paredzēti turpmākai audzēšanai kontrolētos apstākļos.”

Atbalstīt.

9) akvakultūras dzīvnieki - audzētavās izaudzētas dzīvas zivis un citi ūdens dzīvnieki (izņemot ūdens zīdītājdzīvniekus un abiniekus) jebkurā attīstības pakāpē, speciāli šim nolūkam mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs vai dabīgās ūdenstilpēs izzvejotas zivis un citi ūdens dzīvnieki, kas paredzēti turpmākai audzēšanai kontrolētos apstākļos;

 

6

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar šāda termina skaidrojumu:

“references laboratorija - valsts pilnvarota laboratorija, kura strīdus gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu.”

Atbalstīt.

10) references laboratorija - valsts pilnvarota laboratorija, kura strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu;

 

7

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar šāda termina skaidrojumu:

“uzņēmīgs dzīvnieks - dzīvnieks, kurš, kontaktējoties ar kādu no dzīvnieku infekcijas slimības ierosinātājiem, var saslimt.”

Atbalstīt.

11) uzņēmīgs dzīvnieks - dzīvnieks, kurš, kontaktējoties ar kādu no dzīvnieku infekcijas slimības ierosinātājiem, var saslimt;

 

8

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 1. pantu ar šāda termina skaidrojumu:

“veterinārārsta palīgs - speciālists ar tiesībām veikt daļu no veterinārās ekspertīzes Valsts veterinārā dienesta pilvarota veterinārārsta uzraudzībā, bet bez tiesībām sniegt atzinumu par dzīvnieku izcelsmes jēlproduktu turpmāko izmantošanu.”

Atbalstīt daļēji.

 
 

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. pantu ar šāda termina skaidrojumu:

“veterinārārsta palīgs - speciāli apmācīta persona, kurai ir tiesības veikt daļu no veterinārās ekspertīzes Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, bet nav tiesību sniegt atzinumu par dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu turpmāko izmantošanu..”

Atbalstīt.

12) veterinārārsta palīgs - speciāli apmācīta persona, kurai ir tiesības veikt daļu no veterinārās ekspertīzes Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, bet nav tiesību sniegt atzinumu par dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu turpmāko izmantošanu.

2.pants. Šā likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus.

     

2.pants. Šā likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā.

         

II nodaļa

     

II nodaļa

Valsts veterinārais dienests

     

Pārtikas un veterinārais dienests

         

3.pants. (1) Valsts veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

     

3.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(2) Valsts veterinārais dienests ietver centrālo aparātu un teritoriālās struktūrvienības

( veterinārās pārvaldes, laboratorijas, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru).

10

 

 

 

 

 

 

11

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārtikas un veterinārais dienests sastāv no centrālā aparāta, teritoriālajām struktūrvienībām un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārtikas un veterinārā dienesta sastāvā ir centrālais aparāts, teritoriālās struktūrvienības, sanitārā robežinspekcija un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs.”

Atbalstīt

daļēji.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta sastāvā ir centrālais aparāts, teritoriālās struktūrvienības, sanitārā robežinspekcija un Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs.

 

(3) Valsts veterinārā dienesta darbu vada Valsts veterinārā dienesta direktors, kurš vienlaikus ir valsts galvenais veterinārais inspektors un kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

     

(3) Pārtikas un veterinārā dienesta darbu vada Pārtikas un veterinārā dienesta direktors, kurš vienlaikus ir valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors un kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

         

4.pants. (1) Valsts veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu, valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

     

4.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

     

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

2) dzīvnieku labturība;

     

2) dzīvnieku labturība;

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite atbilstoši pilnvaru sadalījumam starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

     

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite atbilstoši pilnvaru sadalījumam starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

     

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku ķīmisko kopšanas līdzekļu aprite;

     

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

     

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana un ganāmpulku apzīmēšana;

12

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 4. panta pirmās daļas 7. punktu aiz vārda “apzīmēšana” ar vārdiem “un dzīvnieku pārvietošana”.

Atbalstīt.

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana, ganāmpulku apzīmēšana un dzīvnieku pārvietošana;

8)gaļas liemeņu klasifikācija.

     

8)gaļas liemeņu klasifikācija.

(2) Valsts veterinārajam dienestam ir tiesības:

     

(2) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības:

1) savas kompetences ietvaros izstrādāt šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus;

     

1) savas kompetences ietvaros izstrādāt šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus;

2) izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

     

2) izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

3) nodrošināt iespēju veikt laboratoriskos pakalpojumus Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā;

     

3) savas kompetences jomā nodrošināt iespēju sniegt laboratoriskos pakalpojumus;

4) savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un uzturēt starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

     

4) savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un uzturēt starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

5) sagatavot pieteikumus un iesniegt Zemkopības ministrijai pasūtījumus zinātnisko pētījumu veikšanai Valsts veterinārā dienesta kompetences jomā.

     

5) savas kompetences jomā sagatavot pieteikumus un iesniegt Zemkopības ministrijai pasūtījumus zinātnisko pētījumu veikšanai .

 

13

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 4. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī dzīvnieku infekcijas slimību izziņošanas sistēmu.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī sistēmu, kuras uzdevums ir ziņot par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

         

5.pants. Valsts veterinārā dienesta direktors:

     

5.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta di rektors:

1) saskaņojot ar zemkopības ministru, izveido, reorganizē, likvidē teritoriālās struktūrvienības un to filiāles, kā arī apstiprina to nolikumus;

     

1) saskaņojot ar zemkopības ministru, izveido, reorganizē, likvidē teritoriālās struktūrvienības un to filiāles, kā arī apstiprina to nolikumus;

2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta darbiniekus;

     

2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekus;

         

3) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts veterinārā dienesta valsts vecākos veterināros inspektorus;

     

3) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecākos pārtikas un veterināros inspektorus;

4) nosaka kvalifikācijas prasības Valsts veterinārā dienesta amatpersonām, kuras veic valsts uzraudzību un kontroli, kā arī nodrošina to izpildi;

     

4) nosaka kvalifikācijas prasības Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām, kuras veic valsts uzraudzību un kontroli, kā arī nodrošina šo prasību izpildi;

5) savas kompetences ietvaros apstiprina šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus.

     

5) savas kompetences ietvaros apstiprina šajā likumā noteiktos metodiskos norādījumus.

         

6.pants. Teritoriālā veterinārā pārvalde saskaņā ar nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli noteiktā valsts teritorijas daļā.

     

6.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība saskaņā ar nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli noteiktā valsts teritorijas daļā.

         

7.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs vienlaikus ir attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors.

     

7.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs vienlaikus ir attiecīgās teritorijas valsts vecākais pārtikas un veterinārais inspektors.

(2) Attiecīgās teritorijas valsts vecākais veterinārais inspektors ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts veterināros inspektorus.

     

(2) Attiecīgās teritorijas valsts vecākais pārtikas un veterinārais inspektors ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts pārtikas un veterināros inspektorus.

         

8.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei ir šādas:

     

8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei ir šādas:

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt valsts veterinārās uzraudzības objektus, pieprasīt dokumentus un informāciju, ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar valsts uzraudzības programmām vai gadījumos, kad ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem;

     

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt valsts veterinārās uzraudzības objektus, pieprasīt dokumentus un informāciju, ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar valsts uzraudzības programmām vai gadījumos, kad ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem;

2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;

     

2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;

3) pārkāpumu gadījumos administratīvi sodīt personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

     

3) pārkāpumu gadījumos administratīvi sodīt personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) ja nepieciešams, pieaicināt policiju un citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi;

     

4) ja nepieciešams, pieaicināt policiju un citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi;

5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu realizēšanu, ja tā rada draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī kontrolēt attiecīgo produktu likvidāciju vai utilizāciju.

     

5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu realizēšanu, ja tā rada draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī kontrolēt attiecīgo produktu likvidāciju vai utilizāciju.

         

9.pants. Valsts veterinārā dienesta veterinārie inspektori nedrīkst:

     

9.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārie inspektori nedrīkst:

1) izpaust komercnoslēpumus, kas tiem kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus;

     

1) izpaust komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus;

2) personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties kontrolei pakļauto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saimnieciskajā darbībā;

     

2) personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties kontrolei pakļauto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saimnieciskajā darbībā;

3) veikt veterināro darbu, arī veterināro ekspertīzi, kuras rezultāts pašam jākontrolē.

     

3) veikt veterināro darbu, arī veterināro ekspertīzi, kuras rezultāts pašiem jākontrolē.

         

10.pants. (1) Valsts veterinārā dienesta veterinārie inspektori ir atbildīgi par rīkojumu, pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

     

10.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārie inspektori ir atbildīgi par izdoto rīkojumu, pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(2) Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru rīkojumus un lēmumus var atcelt amatā augstāks veterinārais inspektors. Valsts galvenā veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

     

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumus un lēmumus var atcelt amatā augstāks inspektors. Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(3) Veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu pārsūdzēšana neaptur to izpildi, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

   

Redakcionāli precizēts.

(3) Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu pārsūdzēšana neaptur to izpildi, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

 

14

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 10. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (4) Par komercnoslēpumu izpaušanu, kas viņiem kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus, Valsts veterinārie inspektori ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.”

Neatbalstīt.

Šī norma ir ietverta 9. pantā.

 
         

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

     

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

1) veic references laboratorijas funkcijas dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontrolē un infekcijas slimību diagnostikā::

15

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 11. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) pilda references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā un atliekvielu kontrolē;”

Atbalstīt.

 

1) pilda references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā un atliekvielu kontrolē:

 

 

 

 

 

         

 a) strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus , veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu,

     

 a) strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus , veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu,

b) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās,

     

b) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās,

c) iesniedz Valsts veterinārajam dienestam priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku un ievieš starptautiski atzītas diagnostikas metodes;

     

c) iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku un ievieš starptautiski atzītas diagnostikas metodes,

d) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijas Republikā;

     

d) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijas Republikā,

 

16

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 11. panta 1. punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu paškontroles laboratorijās.”

Atbalstīt.

e) organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) paškontroles laboratorijās;

2) veic references funkcijas citos laboratorisko izmeklējumu veidos saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu;

   

Redakcionāli precizēts.

2) pilda references funkcijas citos laboratorisko izmeklējumu veidos saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu;

3) nodrošina dzīvnieku , dzīvnieku izcelsmes produktu un atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus;

     

3) nodrošina atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus;

4) pēc pieprasījuma veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku slimību diagnostikā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu un pārtikas apriti.

     

4) pēc pieprasījuma veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku slimību diagnostikā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu un pārtikas apriti.

         

12.pants. Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido valsts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem kārtējā gada Valsts budžeta likumā noteiktajā apjomā:

     

12.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido valsts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem kārtējā gada valsts budžeta likumā noteiktajā apjomā:

1) Valsts veterinārā dienesta uzturēšanai;

     

1) Pārtikas un veterinārā dienesta uzturēšanai;

2) valsts uzraudzības programmu realizācijai;

     

2) valsts uzraudzības programmu realizācijai;

3) dalībai starptautiskajās organizācijās.

     

3) dalībai starptautiskajās organizācijās.

         

13.pants. Valsts veterinārā dienesta veterināro inspektoru iekasēto soda naudu par administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī līdzekļus, kas iegūti, realizējot likumā noteiktajā kārtībā konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, ieskaita valsts budžetā.

     

13.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru iekasēto soda naudu par administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī līdzekļus, kas iegūti, realizējot likumā noteiktajā kārtībā konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, ieskaita valsts budžetā.

14. pants. Valsts veterinārais dienests savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

     

14. pants. Pārtikas un veterinārais dienests savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

         

III nodaļa

     

III nodaļa

Dzīvnieku infekcijas slimības un to profilakse

     

Dzīvnieku infekcijas slimības un to profilakse

         

15.pants. (1) Ministru kabinets nosaka to valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, arī epizootiju sarakstu, kuru apkarošana un profilakse ir obligāta un kuru organizē valsts.

   

Redakcionāli precizēts.

15.pants. (1) Ministru kabinets nosaka to valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, arī epizootiju sarakstu, kuru apkarošana un profilakse ir obligāta un kuru apkarošanu un profilaksi organizē valsts.

(2) To dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.

     

(2) To dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.

         

16.pants. Lai nodrošinātu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu un izstrādātu epizootijas likvidācijas stratēģiju , Valsts veterinārais dienests:

     

16.pants. Lai nodrošinātu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu un izstrādātu epizootijas likvidācijas stratēģiju , Pārtikas un veterinārais dienests:

1) nosaka epizootiskās situācijas analīzei nepieciešamo informāciju par epizootisko situāciju valstī un ārvalstīs kārtējā gadā un iepriekšējos gados;

     

1) nosaka epizootiskās situācijas analīzei nepieciešamo informāciju par epizootisko situāciju valstī un ārvalstīs kārtējā gadā un iepriekšējos gados;

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites un analīzes sistēmu;

     

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites un analīzes sistēmu;

3) analizē informāciju un izstrādā iespējamā riska sistēmu;

     

3) analizē informāciju un izstrādā iespējamā riska sistēmu;

4) izstrādā valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu;

     

4) izstrādā valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu;

5) izstrādā un apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas stratēģiju un rīcības plānus;

     

5) izstrādā un apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas stratēģiju un rīcības plānus;

6) sadarbojas ar kompetentām Labklājības ministrijas institūcijām informācijas apmaiņā par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, un šo slimību profilakses un apkarošanas programmu izstrādē un īstenošanā.

   

Redakcionāli precizēts.

6) sadarbojas ar kompetentām Labklājības ministrijas institūcijām, lai apmainītos ar informāciju par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki, izstrādātu un īstenotu šo slimību profilakses un apkarošanas programmas.

 

17

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 16. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) sadarbībā ar Valsts meža dienestu izstrādā savvaļas dzīvnieku medību noteikumus epizootijas situācijā.”

Atbalstīt

daļēji.

 
 

18

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 16. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) sadarbībā ar Valsts meža dienestu izstrādā priekšlikumus savvaļas dzīvnieku medību noteikumiem epizootijas situācijā.”

Atbalstīt.

7) sadarbībā ar Valsts meža dienestu izstrādā priekšlikumus savvaļas dzīvnieku medību noteikumiem epizootijas situācijā.

17.pants. (1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu un iekļauj valsts budžeta projektā tai paredzētos līdzekļus.

     

17.pants. (1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu un iekļauj valsts budžeta projektā tai paredzētos līdzekļus.

(2) Valsts veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

(2) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

     

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

         

18.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmas īstenošanai attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājs konkursa kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapas paraugu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors

     

18.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas īstenošanai Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājs konkursa kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapas paraugu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta direktors

         

19.pants.Valsts veterinārā dienesta direktors nosaka dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas kārtību un metodes.

     

19.pants.Pārtikas un veterinārā dienesta direktors nosaka dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikas kārtību un metodes.

         

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus,izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

     

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus,izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju.

(2)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai.

     

(2)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai.

(3) Dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts

     

(3) Dzīvnieku ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

 

19

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 20. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur valstu, to administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts LR ievest dzīvniekus.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(4) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur to valstu administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts valsts teritorijā ievest dzīvniekus.

 

20

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 20. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts galvenais veterinārais inspektors, ņemot vērā starptautisko tirdzniecību regulējošas normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ievest valsts teritorijā dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī aizliegt to tranzītu caur Latvijas Republiku, ja eksportētājvalstī dzīvnieku infekcijas slimības rada draudus Latvijas Republikai ar infekcijas slimību izplatību.”

Atbalstīt

daļēji.

 
 

21

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 20. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ņemot vērā starptautisko tirdzniecību regulējošas normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valsts teritorijā, kā arī aizliegt to tranzītu caur valsti, ja eksportētājvalsts dzīvnieku infekcijas slimības rada draudus, ka šīs slimības var izplatīties arī Latvijā.”

Atbalstīt.

(5) Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ņemot vērā starptautisko tirdzniecību regulējošas normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valsts teritorijā, kā arī aizliegt to tranzītu caur valsti, ja eksportētājvalsts dzīvnieku infekcijas slimības rada draudus, ka šīs slimības var izplatīties arī Latvijā.

21.pants. Vietējās pašvaldības nodrošina:

     

21.pants. Vietējās pašvaldības nodrošina:

1) suņu un kaķu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

1) suņu un kaķu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

     

2) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

3) suņu un kaķu patversmju iekārtošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

3) suņu un kaķu patversmju iekārtošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) mājdzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

4) mājdzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

22.pants. Ja pastāv draudi, ka savvaļas dzīvnieki var pārnest dzīvnieku infekcijas slimības mājdzīvniekiem, Valsts meža dienests, ņemot vērā valsts galvenā veterinārā inspektora ieteikumu, sadarbībā ar zemes īpašnieku vai lietotāju organizē savvaļas dzīvnieku atšaušanu.

     

22.pants. Ja pastāv draudi, ka savvaļas dzīvnieki var pārnest dzīvnieku infekcijas slimības mājdzīvniekiem, Valsts meža dienests, ņemot vērā valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora ieteikumu, sadarbībā ar zemes īpašnieku vai lietotāju organizē savvaļas dzīvnieku atšaušanu.

         

23.pants. Katras personas pienākums ir ziņot attiecīgajai teritoriālajai veterinārajai pārvaldei par neapraktiem meža dzīvnieku līķiem. Šādā gadījumā attiecīgā teritoriālā veterinārā pārvalde rīkojas saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem.

     

23.pants. Katras personas pienākums ir ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai par neapraktiem meža dzīvnieku līķiem. Šādā gadījumā Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība rīkojas saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem.

         

24.pants. Par pārvadāšanas laikā dzīvniekiem konstatēto saslimšanu atbildīgā persona saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ziņo attiecīgās teritorijas valsts vecākajam veterinārajam inspektoram, kas, ja nepieciešams, kopā ar dzelzceļa, ostas, lidostas administrāciju vai Valsts ceļu policiju organizē dzīvnieku karantinēšanu.

     

24.pants. Par pārvadāšanas laikā dzīvniekiem konstatēto saslimšanu atbildīgā persona saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ziņo attiecīgās teritorijas valsts vecākajam pārtikas un veterinārajam inspektoram, kas, ja nepieciešams, kopā ar dzelzceļa, ostas, lidostas administrāciju vai Valsts ceļu policiju organizē dzīvnieku karantinēšanu.

         

 

 

 

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

     

 

 

 

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumu kārtību;

     

1) prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumu kārtību;

2) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības rezultātā radušos dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas kārtību;

22

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 25. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtību;”.

Atbalstīt.

2) dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtību;

3) dzīvnieku izcelsmes tehnisko izejvielu izmantošanas un pārstrādes kārtību;

23

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 25. panta 3. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 

4) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību.

     

3) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību;

 

24

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 25. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“4) kārtību, kādā valstī veic profilaksi un apkarošanu infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

4) kārtību, kādā valstī veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki.

         

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana

     

Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana

         

26.pants. (1) Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēti epizootijas uzliesmojumu apkarošanas pasākumi, šo pasākumu plānošana, personu un institūciju kompetence, personu pārvietošanās un dzīvnieku pārvadāšanas ierobežojumi, rīkojumu izziņošanas un izpildes reglaments, rīcība ar dzīvnieku izcelsmes produktiem un dzīvnieku līķiem, materiāltehniskais nodrošinājums, transportlīdzekļu dezinfekcijas un tīrīšanas kārtība, kā arī karantīnas noteikšanas un atcelšanas kārtība.

25

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 26. panta pirmo daļu aiz vārdiem “dzīvnieku līķiem” ar vārdiem “savvaļas dzīvnieku medību noteikumi”.

Atbalstīt.

26.pants. (1) Epizootijas uzliesmojumu likvidēšana un draudu novēršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēti epizootijas uzliesmojumu apkarošanas pasākumi, šo pasākumu plānošana, personu un institūciju kompetence, personu pārvietošanās un dzīvnieku pārvadāšanas ierobežojumi, rīkojumu izziņošanas un izpildes reglaments, rīcība ar dzīvnieku izcelsmes produktiem un dzīvnieku līķiem, savvaļas dzīvnieku medību noteikumi, materiāltehniskais nodrošinājums, transportlīdzekļu dezinfekcijas un tīrīšanas kārtība, kā arī karantīnas noteikšanas un atcelšanas kārtība.

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Valsts veterinārais dienests izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina rīcības plānu katrai epizootijai, kurā ietvertas šādas instrukcijas:

     

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina katrai epizootijai rīcības plānu, kurā ietvertas šādas instrukcijas:

1) veterinārārstu darbība un diagnozes uzstādīšanas kārtība epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

1) veterinārārstu darbība un diagnozes uzstādīšanas kārtība epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

2) dzīvnieku piespiedu vakcinācija epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

2) dzīvnieku piespiedu vakcinācija epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

3) personu rīcība profesionālajā jomā epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

     

3) personu rīcība profesionālajā jomā epizootijas uzliesmojuma gadījumā;

4) epizootijas apkarošanā iesaistīto veterinārārstu un personu apmācība

     

4) epizootijas apkarošanā iesaistīto veterinārārstu un personu apmācība.

 

26

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 26. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem noteikumiem Valsts veterinārais dienests un Valsts meža dienests izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina savvaļas dzīvnieku medību noteikumus epizootijas gadījumā.”

Daļēji atbalstīts,

norma ietverta 16. panta 7. punktā.

 
         

27.pants. Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma nekavējoties nosaka karantīnu un rīkojas saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

     

27.pants.(1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs Ministru kabinets pēc valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora priekšlikuma nekavējoties nosaka karantīnu un rīkojas saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

 

27

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 27. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīts Ministru kabinets pēc saskaņota Valsts veterinārā dienesta un Valsts meža dienesta priekšlikuma nosaka karantīnas pasākumus attiecībā uz savvaļas dzīvnieku medībām.””

Atbalstīt.

(2) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīts Ministru kabinets pēc Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts meža dienesta saskaņota priekšlikuma nosaka karantīnas pasākumus attiecībā uz savvaļas dzīvnieku medībām

 

28

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 27. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Savvaļas dzīvnieku medības karantīnas apstākļos drīkst īstenot Valsts veterinārā dienesta inspektora vai praktizējoša veterinārārsta uzraudzībā.”

Atbalstīt daļēji.

 
 

29

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 27. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Karantīnas apstākļos savvaļas dzīvnieku medības drīkst rīkot tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

(3) Karantīnas apstākļos savvaļas dzīvnieku medības drīkst rīkot tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

28.pants. Karantīna ietver:

     

28.pants. Karantīna ietver:

1) epizootijas skarto punktu (vietu, kur atrodas dzīvnieku infekcijas slimības skartais dzīvnieks vai ganāmpulks);

     

1) epizootijas skarto punktu (vietu, kur atrodas dzīvnieku infekcijas slimības skartais dzīvnieks vai ganāmpulks);

2) aizsardzības zonu (ne mazāku kā trīs kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu);

     

2) aizsardzības zonu (ne mazāku kā triju kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu);

3) uzraudzības zonu (ne mazāku kā 10 kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu).

     

3) uzraudzības zonu (ne mazāku kā 10 kilometru rādiusā ap epizootijas skarto punktu).

         

29.pants. Epizootijas uzliesmojuma tālākas izplatības draudu gadījumā Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma ap uzraudzības zonu nosaka kontrolējamo teritoriju, kurā tiek veikta dzīvnieku piespiedu vakcinācija.

     

29.pants. Epizootijas uzliesmojuma tālākas izplatības draudu gadījumā Ministru kabinets pēc valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora priekšlikuma ap uzraudzības zonu nosaka kontrolējamo teritoriju, kurā tiek veikta dzīvnieku piespiedu vakcinācija.

         

30.pants. Ja pastāv draudi, ka epizootija var izplatīties tālāk, papildus rīcības plānā noteiktajām darbībām valsts galvenais veterinārais inspektors ir tiesīgs tūlītējai izpildei noteikt:

     

30.pants. Ja pastāv draudi, ka epizootija var izplatīties tālāk, papildus rīcības plānā noteiktajām darbībām valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ir tiesīgs tūlītējai izpildei noteikt:

1) attiecībā uz dzīvniekiem:

     

1) attiecībā uz dzīvniekiem:

a)  īpašu reģistrācijas vai identifikācijas kārtību,

     

a)  īpašu reģistrācijas vai identifikācijas kārtību,

b)  obligātu apstrādi vai vakcināciju, lietojamās zāles un metodes,

     

b)  obligātu apstrādi vai vakcināciju, lietojamās zāles un metodes,

c) obligātus diagnostiskos izmeklējumus un laboratorisko paraugu noņemšanu,

     

c) obligātus diagnostiskos izmeklējumus un laboratorisko paraugu ņemšanu,

d) izolāciju,

     

d) izolāciju,

e) pastiprinātu novērošanas procedūru un laiku,

     

e) pastiprinātu novērošanas procedūru un laiku,

f) likvidēšanu un dzīvnieku atlieku iznīcināšanas metodes un vietas;

     

f) likvidēšanu un dzīvnieku atlieku iznīcināšanas metodes un vietas;

2) attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku barību, dzīvnieku izdalījumiem, pakaišiem un citiem produktiem un materiāliem, kas var saturēt slimības ierosinātājus:

     

2) attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvnieku barību, dzīvnieku izdalījumiem, pakaišiem un citiem produktiem un materiāliem, kas var saturēt slimības ierosinātājus:

a) paraugu ņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai,

     

a) paraugu ņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai,

b) to pasterizēšanu, sterilizēšanu, utilizēšanu vai iznīcināšanu,

     

b) to pasterizēšanu, sterilizēšanu, utilizēšanu vai iznīcināšanu,

c) to dezinficēšanu un dezinvadēšanu;

     

c) to dezinficēšanu un dezinvadēšanu;

3) attiecībā uz telpām, kurās uzturas cilvēki un dzīvnieki, kas bijuši kontaktā ar inficētiem vai varbūtēji inficētiem dzīvniekiem, kā arī uz iekārtām - tīrīšanu, mazgāšanu, dezinficēšanu, deratizāciju un dezinsekciju;

     

3) attiecībā uz telpām, kurās uzturas cilvēki un dzīvnieki, kas bijuši kontaktā ar inficētiem vai varbūtēji inficētiem dzīvniekiem, kā arī uz iekārtām - tīrīšanu, mazgāšanu, dezinficēšanu, deratizāciju un dezinsekciju;

4) pastiprinātu dzīvnieku uzraudzību un novērošanu.

     

4) pastiprinātu dzīvnieku uzraudzību un novērošanu.

         

31.pants.Ja pastāv draudi, ka epizootijas uzliesmojums izplatīsies tālāk Latvijā vai tās kaimiņvalstīs, Ministru kabinets uzdod Valsts robežsardzei uz laiku ierobežot vai pārtraukt satiksmi pāri valsts robežai.

     

31.pants.Ja pastāv draudi, ka epizootija var izplatīsies tālāk Latvijā vai tās kaimiņvalstīs, Ministru kabinets uzdod valsts robežsardzei uz laiku ierobežot vai pārtraukt satiksmi pāri valsts robežai.

         

32.pants. Ministru kabinets pēc valsts galvenā veterinārā inspektora priekšlikuma atceļ karantīnu.

     

32.pants. Ministru kabinets pēc valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora priekšlikuma atceļ karantīnu.

         

33.pants. Līdzekļus epizootijas uzliesmojuma un tā seku likvidēšanai un zaudējumu kompensācijai dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekiem piešķir finansu ministrs no neparedzētiem gadījumiem atvēlētajiem valsts budžeta līdzekļiem

.

30

Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

“ Līdzekļus epizootijas uzliesmojuma un tā seku likvidēšanai un zaudējumu kompensācijai dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekiem piešķir no valsts budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši speciāli izveidotajām programmām - dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma vai to draudu likvidēšanas programmai un dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmai. Minēto programmu finansējums kārtējā gada valsts budžeta likumā paredzēts kā valsts ilgtermiņa saistības.”

Atbalstīt.

33.pants. Līdzekļus epizootijas uzliesmojuma un tā seku likvidēšanai un zaudējumu kompensācijai dzīvnieku īpašniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekiem piešķir no valsts budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši speciāli izveidotajām programmām - dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma vai to draudu likvidēšanas programmai un dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmai. Minēto programmu finansējums kārtējā gada valsts budžeta likumā paredzēts kā valsts ilgtermiņa saistības.

         

34.pants. Epizootijas uzliesmojuma likvidēšanai piešķirtos līdzekļus Valsts veterinārā dienesta iestādes izmanto:

     

34.pants. Epizootijas uzliesmojuma likvidēšanai piešķirtos līdzekļus Pārtikas un veterinārā dienesta iestādes izmanto:

1) bioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei;

     

1) bioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei;

2) veterināro instrumentu un citu materiālu iegādei;

     

2) veterināro instrumentu un citu materiālu iegādei;

3) veterinārārstu darba samaksai;

     

3) veterinārārstu darba samaksai;

4) transporta izdevumu apmaksai.

   

Redakcionāli precizēts.

4) transporta izdevumu segšanai.

         

35.pants.  (1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis visas prasības, ir tiesības saskaņā ar šā likuma 33.pantu saņemt kompensāciju par:

     

35.pants.  (1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis visas prasības, ir tiesības saskaņā ar šā likuma 33.pantu saņemt kompensāciju par:

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

     

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

     

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

3) iznīcināto dzīvnieku barību un inventāru;

     

3) iznīcināto dzīvnieku barību un inventāru;

4) zaudējumiem, kas radušies, dezinficējot dzīvnieku novietnes;

     

4) zaudējumiem, kas radušies, dezinficējot dzīvnieku novietnes;

5) zaudējumiem, kas radušies saimnieciskās darbības ierobežošanas un produkcijas realizācijas aizlieguma dēļ;

     

5) zaudējumiem, kas radušies saimnieciskās darbības ierobežošanas un produkcijas realizācijas aizlieguma dēļ;

6) dzīvnieku piespiedu vakcinācijas izmaksām.

     

6) dzīvnieku piespiedu vakcinācijas izmaksām.

(2) Kārtību, kādā epizootijas uzliesmojuma gadījumā piešķir un saņem kompensāciju, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā epizootijas uzliesmojuma gadījumā piešķir un saņem kompensāciju, nosaka Ministru kabinets.

V nodaļa

     

V nodaļa

Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas)

     

Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas)

apkarošana

     

apkarošana

         

36.pants. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) apkaro dzīvnieku īpašnieks kopā ar Valsts veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām.

31

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

“Papildināt 36. pantu aiz vārdiem “saskaņā ar” ar vārdiem “Ministru kabineta noteikumiem un”.

Atbalstīt.

36.pants. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) apkaro dzīvnieku īpašnieks kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un zemkopības ministra apstiprinātām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām.

37. pants.(1) Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku atveseļošanu, sedz dzīvnieka īpašnieks vai tos apmaksā no šim mērķim paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem.

32

Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 37. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Izdevumus, kas saistīti aršā likuma 36. pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma vai to draudu likvidēšanas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem.”

Atbalstīt.

37. pants.(1) Izdevumus, kas saistīti ar šā likuma 36. pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma vai to draudu likvidēšanas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

(2) Kārtību, kādā no valsts budžeta piešķir un saņem šā panta pirmajā daļā minētos līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā no valsts budžeta piešķir un saņem šā panta pirmajā daļā minētos līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

         

38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, ja tiek nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieka īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmēram no kautproduktu vidējās vērtības.

33

 

 

 

34

Dep. J.Šņepsts

Izslēgt 38. panta pirmajā daļā vārdus “no kautproduktu vidējās vērtības”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 38. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu, ja tiek nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.”

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

38. pants.(1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu, ja tiek nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.

(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un citas Ministru kabineta noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets.

         

39.pants. (1) Dzīvnieku turētāju asociācijām un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijām ir tiesības izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību (kuras nav valsts uzraudzībā) apkarošanas programmas.

     

39.pants. (1) Dzīvnieku turētāju asociācijām un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijām ir tiesības izstrādāt dzīvnieku infekcijas slimību (kuras nav valsts uzraudzībā) apkarošanas programmas.

(2) Dzīvnieku turētāju asociācijas un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izstrādātās programmas saskaņo ar Valsts veterinārā dienesta direktoru.

     

(2) Dzīvnieku turētāju asociācijas un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izstrādātās programmas saskaņo ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktoru.

         

VI nodaļa
Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds

35

LR finansu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt likumprojekta VI nodaļu.

Atbalstīt.

Mainīt turpmāko nodaļu un pantu numerāciju.

 

40. pants. (1) Lai nodrošinātu dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, Ministru kabinets izveido dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fondu.

       

(2) Fonda nolikumu apstiprina un fonda izveidošanas, uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

       

(3) Fonda turētājs un rīkotājs ir Zemkopības ministrija.

       

(4) Fonda pārvaldītājs ir fonda padome, kuru apstiprina zemkopības ministrs un kurā tiek iekļauti Valsts veterinārā dienesta, Zemkopības ministrijas , dzīvnieku turētāju asociāciju, dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādātāju un ražotāju asociāciju pārstāvji.

36

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izslēgt 40. panta ceturtajā daļā vārdus “dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādātāju un ražotāju asociāciju”.

Nav izskatāms, jo izslēgta visa nodaļa.

 
         

41. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonda līdzekļus veido:

       

1) valsts budžeta līdzekļi fonda nolikumā minētās minimālās summas apmērā;

       

2) dzīvnieku turētāju vai to asociāciju un dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāju un pārstrādātāju vai to asociāciju iemaksātie līdzekļi;

37

 

 

 

 

 

38

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 41. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) dzīvnieku turētāju vai to asociāciju iemaksātie līdzekļi”.

Dep. J.Šņepsts

Izteikt 41. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Dzīvnieku turētāju vai to asociāciju iemaksātie līdzekļi;”.

Nav izskatāms, jo izslēgta visa nodaļa.

 

 

Nav izskatāms, jo izslēgta visa nodaļa.

 

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importētāju iemaksātie līdzekļi.

       
         

42. pants. Dzīvnieku infekcijas slimību apakarošanas fonda līdzekļus saskaņā ar fonda padomes lēmumu izmanto :

       

1) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanas izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai (saskaņā ar šā likuma 37. pantu);

       

2) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas ) radīto zaudējumu kompensācijai dzīvnieka īpašniekam (saskaņā ar šā likuma 38. pantu);

       

3) to dzīvnieku infekcijas slimību apk arošanai un profilaksei, kuras ir iekļautas dzīvnieku infekcijas slimību brīvprātīgajā apkarošanas programmā.

       
         

VII nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzība

     

VI nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzība

43.pants. (1) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), jābūt Valsts veterinārā dienesta atzītiem un iekļautiem Valsts veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

     

40.pants. (1) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē (ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā, realizācijā tirgos), jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītiem un iekļautiem Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

(2) Uzraudzība ietver:

     

(2) Uzraudzība ietver:

1) uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības programmu;

     

1) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) inspicēšanu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības programmu;

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

     

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

3) dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles programmas izpildi.

     

3) atliekvielu kontroles programmas izpildi.

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu valsts uzraudzību finansē no valsts budžeta .

   

Redakcionāli precizēts.

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzību finansē no valsts budžeta .

         

44.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

     

41.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Valsts veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

     

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī un izvešanai no tās ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

 

39

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 44. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur valstu, to administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts LR ievest dzīvnieku izcelmes produktus.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur to valstu administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts valsts teritorijā ievest dzīvnieku izcelmes produktus.

         

45.pants. Ministru kabinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

     

42.pants. Ministru kabinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm;

     

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm;

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

     

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

3) dzīvnieku sugas, kuras ir atļauts kaut kautuvēs;

     

3) dzīvnieku sugas, kuras ir atļauts kaut kautuvēs;

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

     

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

5)kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un  veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus

     

5)kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un  veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus;

6) ierobecojumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu un mājas apstākos racoto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecībai;

     

6) ierobecojumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu un mājas apstākos racoto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecībai;

7)  dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtību;

     

7)  atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtību;

8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.

     

8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.

         

VIII nodaļa

     

VII nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izplatīšana un veterinārā ekspertīze

     

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izplatīšana un veterinārā ekspertīze

         

46.pants. (1) Valsts veterinārais dienests organizē dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi (turpmāk - veterinārā ekspertīze).

     

43.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests organizē dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi (turpmāk - veterinārā ekspertīze).

(2) Veterinārā ekspertīze tiek veikta saskaņā ar Valsts veterinārā dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

     

(2) Veterinārā ekspertīze tiek veikta saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

         

47.pants. Kautproduktus, medījumus, atdzesētus un saldētus zvejas produktus izplata tikai pēc Valsts veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu ( drīkst lietot cilvēku uzturā brīvi vai jāievēro kādi nosacījumi, drīkst izmantot citādā veidā vai tie iznīcināmi).

     

44.pants. Kautproduktus, medījumus, atdzesētus un saldētus zvejas produktus izplata tikai pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu ( drīkst lietot cilvēku uzturā brīvi vai jāievēro kādi nosacījumi, drīkst izmantot citādā veidā vai tie iznīcināmi).

         

48.pants. Valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina, uzspiežot uz kautķermeņa vai medījuma spiedogu, kurā ir kautuves atzīšanas numurs.

     

45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina, uzspiežot uz kautķermeņa vai medījuma spiedogu, kurā ir kautuves atzīšanas numurs.

         

49.pants. (1) Kautuves īpašnieks slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

     

46.pants. (1) Kautuves īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

(2) Zvejas kuģa, zvejas saldētājkuģa vai zvejas produktu apstrādes kuģa turētājs slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

     

(2) Zvejas kuģa, zvejas saldētājkuģa vai zvejas produktu apstrādes kuģa turētājs slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

         

50.pants. (1) Valsts veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas , kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Valsts veterinārā dienesta direktors.

     

47.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas , kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta direktors.

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

     

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīga darbu.

     

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīga darbu.

         

51.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kurus ir atzinis Valsts veterinārais dienests un kuri ir iekļauti Valsts veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

     

48.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kurus ir atzinis Pārtikas un veterinārais dienests un kuri ir iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā.

         

52.pants. Tirgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst realizēt tikai pēc tam ,kad Valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veicis tirgū veterināro ekspertīzi un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu .

   

Redakcionāli precizēts.

49.pants. Tirgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst realizēt tikai pēc tam ,kad Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veicis tirgū veterināro ekspertīzi, un tikai saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu .

         

53.pants. Tirgus administrācija slēdz līgumu ar Valsts veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

     

50.pants. Tirgus administrācija slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktoru par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

         

54.pants. (1) Veterinārās ekspertīzes pasūtītājs maksā Valsts veterinārajam dienestam par veterinārās ekspertīzes veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

51.pants. (1) Veterinārās ekspertīzes pasūtītājs maksā Pārtikas un veterinārajam dienestam par veterinārās ekspertīzes veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts veterinārais dienests maksā pilnvarotajam veterinārārstam par veterinārās ekspertīzes veikšanu.

     

(2) Pārtikas un veterinārais dienests maksā pilnvarotajam veterinārārstam par veterinārās ekspertīzes veikšanu.

         

IX nodaļa

     

VIII nodaļa

Veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās

     

Veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās

         

55.pants. Veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija.

40

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“Veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārais dienests.”

Atbalstīt.

52. pants.Veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārais dienests.

         

56.pants. Ministru kabinets nosaka:

     

53.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

     

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

2) robeckontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakautās kravas;

     

2) robeckontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakautās kravas;

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

     

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās;

 

     

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas un muitas noliktavās;

 

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību.

     

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību.

 

41

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt 56. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) robežu šķēršojošo kravu veterinārās kontroles sertifikātu un tā noformēšanas kārtību.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

6) robežu šķēršojošo kravu veterinārās kontroles sertifikātu izsniegšanas un noformēšanas kārtību.

X nodaļa

     

IX nodaļa

Veterinārmedicīniskās prakses tiesības

     

Tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi

57.pants. (1) Ar veterinārmedicīnisko praksi Latvijā atļauts nodarboties fiziskām personām, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības.

     

54.pants. (1) Ar veterinārmedicīnisko praksi Latvijā atļauts nodarboties fiziskajām personām, kuras ieguvušas tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi.

(2) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības var iegūt persona, kura ir:

     

(2) Tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi var iegūt persona, kura ir:

1) Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un kura ir ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību;

     

1) Latvijas pilsonis vai person a, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un kura ir ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību;

2) ārvalstnieks, kura veterinārārsta kvalifikācija ir atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

2) ārvalstnieks, kura veterinārārsta kvalifikācija ir atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Ārvalstīs iegūtā veterinārārsta kvalifikācija Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, tiek atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

(3) Ārvalstīs iegūtā veterinārārsta kvalifikācija Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, tiek atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(4) Veterinārmedicīniskās prakses tiesības apliecina licence, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.

42

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 57. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi apliecina sertifikāts, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.”

Atbalstīt.

(4) Tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi apliecina sertifikāts, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.

(5) Personas, kuras ieguvušas veterinārmedicīniskās prakses tiesības, drīkst nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi visā Latvijas teritorijā.

     

(5) Personas, kuras ieguvušas tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi, drīkst nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi visā Latvijas teritorijā.

         

XI nodaļa

     

X nodaļa

Praktizējoša veterinārārsta tiesības un pienākumi

     

Praktizējoša veterinārārsta tiesības un pienākumi

         

58.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

     

55.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un saņemt darba algu attiecīgajā teritoriālajā veterinārajā pārvaldē;

     

2) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un saņemt darba algu Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā;

3) pēc vienošanās ar dzīvnieka īpašnieku vai darba devēju saņemt samaksu vai darba algu par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

     

3) pēc vienošanās ar dzīvnieka īpašnieku vai darba devēju saņemt samaksu vai darba algu par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

4) pārdot dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ārstēšanas kursam nepieciešamās zāles;

     

4) pārdot dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ārstēšanas kursam nepieciešamās zāles;

5) izrakstīt recepti dzīvnieka īpašniekam zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu iegādei aptiekās;

     

5) izrakstīt recepti dzīvnieka īpašniekam zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu iegādei aptiekās;

6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus farmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām;

     

6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus farmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām;

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus.

     

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus;

 

43

Dep.G.Bojārs, A.Tiesnesis

Papildināt 58. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Veikt uzraudzību pār savvaļas dzīvnieku medībām karantīnas apstākļos.”

Atbalstīt.

8) veikt uzraudzību pār savvaļas dzīvnieku medībām karantīnas apstākļos.

         

59.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

     

56.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

1) informēt attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju par veterinārmedicīniskās prakses uzsākšanu;

     

1) informēt Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārmedicīniskās prakses uzsākšanu;

2) sniegt neatliekamo ārstniecisko palīdzību dzīvniekiem, par kuru infekcijas slimību profilaktisko uzraudzību ir noslēgts līgums ar teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāju;

     

2) sniegt neatliekamo ārstniecisko palīdzību dzīvniekiem, par kuru infekcijas slimību profilaktisko uzraudzību ir noslēgts līgums ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju;

3) nekavējoties ziņot attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tām un rīkoties saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;

     

3) nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tiem un rīkoties saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām līdz turpmākajiem valsts vecākā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumiem;

4) piedalīties valsts uzraudzībā esošo epizootiju apkarošanā pēc attiecīgās teritoriālās veterinārās pārvaldes vadītāja uzaicinājuma un saņemt par to samaksu;

     

4) piedalīties valsts uzraudzībā esošo epizootiju apkarošanā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāja uzaicinājuma un saņemt par to samaksu;

5) rakstveidā informēt dzīvnieka īpašnieku par ierobežojumiem dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanā pēc šo dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas;

     

5) rakstveidā informēt dzīvnieku īpašnieku par ierobežojumiem dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanā pēc šo dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas;

6) veikt veterinārā darba uzskaiti un iesniegt Valsts veterinārajam dienestam tā noteiktos pārskatus;

     

6) veikt veterinārā darba uzskaiti un iesniegt Pārtikas un veterinārajam dienestam tā noteiktos pārskatus;

7) ievērot veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālo ētiku;

     

7) ievērot veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālo ētiku;

8) paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

     

8) paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

         

60.pants. Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus

     

57.pants. Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus.

         

 

 

XIInodaļa

     

 

 

XI nodaļa

Dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumi

     

Dzīvnieku īpašnieku tiesības un pienākumi

         

61.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir tiesības:

   

Redakcionāli precizēts.

58.pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir tiesības:

1) saņemt dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

     

1) saņemt dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

2) saņemt atzinumu par dzīvnieka veselības stāvokli vai nobeigšanās cēloni;

     

2) saņemt atzinumu par dzīvnieku veselības stāvokli vai nobeigšanās cēloni;

3) pieprasīt praktizējoša veterinārārsta rakstisku apliecinājumu par dzīvniekam izdarītajām veterinārmedicīniskajām darbībām un to rezultātiem.

     

3) pieprasīt praktizējoša veterinārārsta rakstveida apliecinājumu par dzīvniekiem izdarītajām veterinārmedicīniskajām darbībām un to rezultātiem.

         

62.pants. Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

   

Redakcionāli precizēts.

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums:

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

     

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem dzīvniekiem - savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

     

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem dzīvniekiem - savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot Ministru kabineta noteikto kārtību;

     

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot Ministru kabineta noteikto kārtību;

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieka īpašniekam vai ieguvējam dokumentus par dzīvnieka veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

44

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieka īpašniekam dokumentus par dzīvnieka veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);”

Atbalstīt.

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

5) nodrošināt dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

5) nodrošināt dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

6) ierobecot nepiederou personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

     

6) ierobecot nepiederou personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

7) nodrošināt ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistīto profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

     

7) nodrošināt ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistīto profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

8) nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka pēkšņas nobeigšanās vai vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību;

     

8) nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka pēkšņas nobeigšanās vai vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību;

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) nodrošināt dzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

     

10) nodrošināt dzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Valsts veterinārā dienesta veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

     

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

a) uzrādīt dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus),

     

a) uzrādīt dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus),

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem,

     

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem,

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju;

     

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju,

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu, ārstēšanu , kā arī dzīvnieku likvidāciju;

     

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu un ārstēšanu , kā arī dzīvnieku likvidāciju;

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts.

     

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts.

         

63.pants. Dzīvnieka atsavināšanas gadījumā dzīvnieka īpašnieks var pieteikt pretenzijas atsavinātājam par dzīvnieka veselības stāvokli 30 dienu laikā no atsavināšanas dienas ar noteikumu, ka attiecībā uz dzīvnieku veikti ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistītie profilaktiskie pasākumi.

     

60.pants. Dzīvnieka atsavināšanas gadījumā dzīvnieka īpašnieks var pieteikt pretenzijas atsavinātājam par dzīvnieka veselības stāvokli 30 dienu laikā no atsavināšanas dienas ar noteikumu, ka attiecībā uz dzīvnieku veikti ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistītie profilaktiskie pasākumi.

         

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

         

1. Veterinārmedicīniskās prakses licences, kas izsniegtas pirms šā likuma spēkā stāšanās, paliek spēkā līdz licencē noteiktajam termiņam.

     

1. Veterinārmedicīniskās prakses licences, kas izsniegtas pirms šā likuma spēkā stāšanās, paliek spēkā līdz licencē noteiktajam termiņam.

         

2.  ;Veterinārfeldšeri, kuri ieguvuši vidējo speciālo izglītību līdz 1992.gadam un kuriem ir veterinārmedicīniskās prakses licence, pēc Valsts veterinārā dienesta direktora priekšlikuma teritorijās, kur nav pietiekams praktizējošu veterinārārstu skaits, var veikt praktizējoša veterinārārsta funkcijas pēc veterinārmedicīniskās prakses tiesību saņemšanas.

   

Redakcionāli precizēts.

2. Veterinārfeldšeri, kuri ieguvuši vidējo speciālo izglītību līdz 1992.gadam un kuriem ir veterinārmedicīniskās prakses licence, pēc Pārtikas un veterinārā dienesta direktora priekšlikuma teritorijās, kur nav pietiekams praktizējošu veterinārārstu skaits, var pildīt praktizējoša veterinārārsta funkcijas pēc tam, kad saņēmuši tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi..

         

3. Līdz 2003.gada 1.janvārim Valsts veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido arī ieņēmumi par Valsts veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

     

3. Līdz 2003.gada 1.janvārim Pārtikas un veterinārā dienesta finansu līdzekļus veido arī ieņēmumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

         

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

     

4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

         

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

     

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1997.gada 27.marta noteikumi Nr.109 "Dzīvnieku kaušanas noteikumi";

     

1) 1997.gada 27.marta noteikumi Nr.109 "Dzīvnieku kaušanas noteikumi";

2) 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.143 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei mazjaudas kautuvēs";

     

2) 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.143 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei mazjaudas kautuvēs";

3) 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.251 "Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū";

     

3) 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.251 "Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū";

4) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti";

     

4) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti";

5) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.323 "Dzīvnieku lipīgo slimību saraksts";

     

5) 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr.323 "Dzīvnieku lipīgo slimību saraksts";

6) 1998.gada 31.augusta noteikumi Nr.329 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei lieljaudas kautuvēs";

     

6) 1998.gada 31.augusta noteikumi Nr.329 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei lieljaudas kautuvēs";

7) 1999.gada 11.maija noteikumi Nr.174 "Kārtībā, kādā Latvijā ievedama gaļa".

     

7) 1999.gada 11.maija noteikumi Nr.174 "Kārtībā, kādā Latvijā ievedama gaļa".

         

6. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 3.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 16.nr.).

     

6. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 3.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 16.nr.).

7. Šā likuma VI nodaļā minētais Dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas fonds uzsāk savu darbību 2003. gadā.

45

Tautsaimniecības, agrārās, videsun reģionālās politikas komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 7. punktu.

Atbalstīt.

Mainīt turpmāko pārejas noteikumu numerāciju

 
 

46

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Līdz 2002. gada 1. janvārim veterināro kontroli uz valsts robežas un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija.”

Atbalstīt daļēji. Ietverts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 
 

47

Tautsaimniecības, agrārās, videsun reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 3. panta otrā daļa attiecībā uz sanitāro robežinspekciju un 52. pants stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī..”

Atbalstīt.

7. Šā likuma 3. panta otrā daļa attiecībā uz sanitāro robežinspekciju un 52. pants stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

 

48

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Līdz šā likuma 57. panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai veterinārmedicīniskās prakses licences izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.”

Atbalstīt.

8. Līdz šā likuma 57. panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai veterinārmedicīniskās prakses licences izsniedz un anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība.

 

49

LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs M.Sprindžuks

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Noteikt, ka Pārtikas un veterinārais dienests ir Valsts veterinārā dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.”

Atbalstīt.

9.Noteikt, ka Pārtikas un veterinārais dienests ir Valsts veterinārā dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

 

50

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Noteikt, ka likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.