Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

Grozījumi likumā “Par Centrālo

vēlēšanu komisiju”

 

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

2. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

3. Papildināt 6.panta 6. un 7.punktu pēc vārdiem “rajonu, pilsētu” ar vārdu “novadu”.

4. Aizstāt 8.pantā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

5. Papildināt 12.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

6. Izslēgt 20.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš